Les biblioteques de la URL posen a disposició dels seus usuaris un nou cercador de recursos, el Discovery, que permet millorar l’accés als seus fons documentals. Aquesta eina de cerca és fruit d’un projecte cooperatiu realitzat conjuntament amb les biblioteques del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

El principal avantatge d’aquesta eina és que cerca, de manera simultània, a la majoria dels recursos d’informació existents a les biblioteques (llibres, articles de revista -electrònics o en paper-, bases de dades, etc.) i també incorpora d’altres en accés obert (TDX, RECERCAT, RACO, DOAJ, Dialnet…). 

Accés al catalèg