Deep Learning Deep ethics: Ètica per a l'ús de la intel·ligència artificial en medicina

Resum

En ple debat sobre la necessitat o no d'aplicar una moratòria al desenvolupament de la intel·ligència artificial, recuperem una publicació de Montserrat Esquerda, Francesc Pifarré Esquerda i Josep Pifarré sobre el seu ús en medicina i la seva valoració ètica. En destaquem algun dels paràgrafs del text i la part conclusiva, però us animem a fer la lectura de tot l'article.

Publicat
11 | 10 | 2023
Montserrat Esquerda

Directora Institut Borja de Bioètica. Universitat Ramon Llull

Doctora en Medicina. Psicòloga, Sant Joan de Déu Terres de Lleida

 

 

 

Francesc Pifarré Esquerda

Facultat Matemàtiques i Estadística. Universitat Politècnica de Barcelona

 

 

Josep Pifarré

Director Assistencial Sant Joan de Déu Terres de Lleida

Comparteix:
IMPRIMIR
Intel·ligència artificial

Si un metge pot ser reemplaçat per una computadora, mereix ser reemplaçat per la computadora. Dr. Warner Slac

"Igual que en el s. XX, per l'evolució de la medicina, va ser necessari incorporar en la formació mèdica coneixements sobre estadística, serà imprescindible en la formació del metge del futur incorporar coneixements sobre el funcionament de la intel·ligència artificial i Machine learning, per a saber conèixer les seves bases però també les seves limitacions, per a evitar prendre decisions èticament incorrectes."

"Així mateix, hi ha un tema clar en relació amb la responsabilitat, més exactament, qui assumeix la responsabilitat de les decisions clíniques proposades. Quan un algorisme recomana proves o tractaments, la responsabilitat derivada de la implementació dels mateixos continuarà sent del mateix metge? De la persona que ha dissenyat l'algorisme? Quan el mateix algorisme pot aprendre per si mateix, la responsabilitat es dilueix? Podria argumentar-se que és semblant a quan el metge pren decisions clíniques basant-se en proves diagnòstiques radiològiques o anàlisis, però en aquest cas el metge coneix bé els paràmetres amb els quals pren la decisió, i aquest no és el cas dels algorismes."

"En una medicina amb una clara crisi de deshumanització, superespecialització, amb pèrdua de la relació de confiança i de referents clínics clars, en la qual conflueix la complexitat biològica, relacional i social, més important que incorporar la presa de decisions basada en algorismes, serà definir on i per què s'apliquen, i com aquests ajuden a una medicina més humanitzada i personal."