Les cures pal·liatives a l'abast de tothom

Palliative care available to everyone
Resum

Gomez-Batiste, X., Formiguera, A. i Vilaclara ; M.: “Fins al final de la vida”. Editorial Eumo. Vic, 2021

 

Publicat
13 | 7 | 2023
Joan Bertran Muñoz

Doctor en Medicina. Màster en Bioètica. CEA Hospital San Rafael Hermanas Hospitalarias. Director Revista "Bioètica & debat" Institut Borja de Bioètica-URL.

Comparteix:
Imprimir

Tres professionals sanitaris amb una llarguíssima i amplíssima experiència en cures pal·liatives, assistits a la redacció per un periodista amb bagatge divulgatiu ens expliquen els temes més rellevants relacionats amb les cures pal·liatives. 

El Dr. Xavier Gómez-Batiste treballa en el món de les cures pal·liatives des de sempre. Actualment és catedràtic de Cures Pal·liatives a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. A més de la seva experiència clínica, s’ha dedicat a la recerca, la docència i la definició i millora de la  qualitat en cures pal·liatives. Te nombroses publicacions en revistes mèdiques d’alt factor d’impacte, ha fet nombrosos cursos i conferències i ha dirigit molts projectes de recerca i tesi doctorals.  No hi ha cap iniciativa innovadora en aquest camp en la que no hagi participat en la seva gènesi, desenvolupament i difusió. Anna Formiguera és infermera del Hospital de la Santa Creu de Vic, dedicada des de fa anys a l’assistència pal·liativa i col·laboradora en activitats de recerca i docència. Mariona Vilaclara es psicòloga i psico-oncòloga, treballa al Hospital General  de Vic i al Hospital Santa Creu també de Vic. La seva experiència es relaciona amb la prevenció i la atenció del dol. Xavier Bardolet és periodista col·laborador amb diferents mitjans escrits. 

El llibre tracta de forma propera i planera, els temes més rellevants relacionats amb la malaltia avançada, el final de la vida i les cures pal·liatives, d’una forma innovadora i al mateix temps molt clínica. A més de la presentació i introducció, que descriu breument però amb molta exactitud què son les cures pal·liatives, de quins serveis es disposa i quins professionals hi intervenen, inclou una interessant carta al lector i la presentació de la necessitat de cuidar-nos. El llibre consta de 19 capítols formals, que tracten temes relacionats amb la informació, el lloc de la mort,  i les voluntats anticipades. A continuació dedica els següents capítols a les emocions que acompanyen el procés: Negació, Ràbia, Tristesa, Por, Dolor, Angoixa i Acceptació. 

Els autors continuen definint algunes situacions especials com les demències, els nens, la soledat, la petició d’eutanàsia… També dediquen alguns capítols a descriure com  afrontar les preguntes difícils, com prendre decisions quan s’acosta el final de la vida, com és la proximitat de la mort i com és la mort en pau. Dediquen una amplia descripció al dol, incloent la prevenció i el reconeixement del dol retardat i del dol patològic, i com abordar el tractament. 

El llibre acaba amb una explicació sobre la compassió des d’un punt de vista tècnic i la importància de la comunitat en l’acompanyament i el suport a les persones que estan al final de la vida i els seus familiars. 

La majoria dels capítols segueixen una estructura clínica i docent. Primer es planteja un cas clínic relacionat amb el tema del capítol. A continuació s’exposen els conceptes més importants del tema, encadenats de forma lògica, incloent les recomanacions de com actuar i les possibles conseqüències, tant favorables com els problemes que es poden presentar. Després d’això, el text es converteix en l’aplicació dels conceptes exposats al cas pràctic presentat al principi i narra com es va resoldre finalment la situació. Cadascun dels capítols acaba amb resum dels punts clau a tenir en compte. 

Per tant, a més dels temes pròpiament relacionats amb les cures pal·liatives, es concreten de forma pràctica i transparent alguns del temes ètics que apareixen en aquestes situacions: Les explicacions de com dir la veritat i com evitar el pacte de silenci, complint amb el deure de informació. Com presentar les diferents alternatives a la situació de final de vida i com prendre les decisions necessàries. Com decidir si la mort serà al domicili o en un Centre Sanitari o residencial. La obligació de respondre a les preguntes dels pacients i dels familiars, amb la visió necessària de prevenció del dol, sense deixar mai d’acompanyar. Com afrontar una petició d’eutanàsia, des d’una visió pràctica i respectuosa, com oferir alternatives.

Les cures pal·liatives sempre han estat molt relacionades amb la bioètica i amb els dilemes ètics. Els autors ens ofereixen conceptes sòlids, camins pràctics i exemples reals de com abordar de la millor manera possible aquestes situacions

Les cures pal·liatives sempre han estat molt relacionades amb la bioètica i amb els dilemes ètics. Els autors ens ofereixen conceptes sòlids, camins pràctics i exemples reals de com abordar de la millor manera possible aquestes situacions. 

Per tot això, recomanem la lectura d’aquest llibre a les persones que estan vivint una situació de malaltia avançada per elles mateixes o en el seu entorn, no només perquè tinguin informació, sinó per poder fer preguntes als professionals que els atenen i així entendre millor el que viuen, el que pateixen i el que poden esperar.
Però pensem que pot ser també una lectura útil per als professionals sanitaris que no viuen de prop les situacions de final de vida. Els professionals sanitaris en general, hem tingut prèviament poc contacte amb la malaltia avançada de qualsevol tipus, amb el procés de mort i la seva preparació i amb la mateixa mort. Es fruit d’un temps i una cultura de la guarició i el progrés. La experiència ens ensenya que la mort existeix i que un acompanyament adequat fa que formi part de la vida.

Les noves generacions de professionals sanitaris tenen ja algunes assignatures i alguna pràctica relacionades amb les cures pal·liatives. Per ells, que ja en coneixen alguns aspectes pal·liatius i pels professionals que hi tenen poc contacte amb la mort en la seva feina diària, és un llibre útil pel seu fonament clínic, presentació rigorosa i resolució dels problemes de les persones i dels problemes ètics. 

Per tots els professionals sanitaris de qualsevol formació i experiència, així com per a qualsevol persona, aquest llibre pot ser un coneixement útil quan la malaltia avançada i la mort fan presència a les nostres vides. 

Per a citar aquesta ressenya. Bertran, J. Les cures pal·liatives a l'abast de tothom. Ressenya del llibre Fins al final de la Vida. Bioètica & debat. 2023. 28(93). 1-4

 

Creative Commons

TORNAR AL SUMARI