Les fronteres de la persona

Resum

Cortina, A. Las fronteras de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos. Madrid: Taurus; 2009. p. 240.

Publicat
29 | 2 | 2024
Institut Borja de Bioètica

Biblioteca

Paraules clau / Keywords
Comparteix:
IMPRIMIR
Las fronteras de la persona

Adela Cortina, catedràtica emèrita d’ètica i filosofia política a la Universitat de València i directora de la Fundació ÉTNOR, presenta en el seu llibre, Les fronteres de la persona. El valor dels animals, la dignitat dels humans, una reflexió sistemàtica, rigorosa i aclaridora sobre la convicció que els éssers humans són els únics —com deia Kant— que tenen dignitat i no preu, valor absolut i no relatiu, valor en si i no sols valor instrumental.

El propòsit del llibre d’Adela Cortina és dialogar amb algunes propostes filosòfiques rellevants que s’oposen a la idea que els éssers humans són els únics que formen part del nucli dur de l’ètica i la política modernes, per arribar a conclusions. Davant de tres possibles conclusions: a) optar per incloure els animals no humans en el nucli de l’ètica i la política en peu d’igualtat amb els éssers humans; b) o bé incloure’ls-hi, però introduint una gradació en la rellevància moral i política d’uns i altres, c) o bé deixar les coses tal com estan per entendre que les noves propostes animalistes estan mancades de suficients arguments per modificar les nostres creences, l’autora opta pel terme mitjà, no sols per motius de prudència, sinó perquè creu que aquesta és la resposta que sembla més raonable. 

A diferència dels moviments animalistes, l’autora sosté que el valor intern dels animals no és absolut; tanmateix, els éssers humans a més de valor intern tenen valor absolut

A diferència dels moviments animalistes, l’autora sosté que el valor intern dels animals no és absolut; tanmateix, els éssers humans a més de valor intern tenen valor absolut. El llibre no agradarà als qui pensin en criteris d’igualtat entre éssers humans i animals, però Cortina amb molta saviesa i molt sentit comú col·loca conceptualment en el seu lloc els éssers humans i els animals. Com ens recorda en el subtítol del llibre: els humans tenim dignitat, els animals tenen valor.

Aquesta recomanació de llibre es pot trobar a Bioètica & debat. 2009; 15(56): 23