Reflexionant sobre la vida i la mort

Reflecting about life and death
Resum

Aquest llibre emergeix com una obra que no sols aborda la mort com un tema crucial, sinó que també ens convida a reflexionar com pot influir en la nostra qualitat de vida i benestar emocional. L'autora, la Dra. Esquerda, adopta un enfocament directe i valent en tractar aquest tema, despullant-lo de tabús i pors en un llibre de només 200 pàgines i articulat entorn a 9 capítols. El missatge central és clar: parlar sobre la mort ens permet enfrontar-la de manera més conscient i, en última instància, viure de manera més plena.

Abstract

This book emerges as a work that not only addresses death as a crucial topic, but also invites us to reflect on how it can influence our quality of life and our emotional well-being. The author, Dr. Esquerda, takes a direct and brave approach when dealing with this topic, stripping off taboos and fears in a book of only 200 pages and articulated in 9 chapters.  The main message is clear: talking about death allows us to face it more consciously and, ultimately, live more fully.

Publicat
20 | 12 | 2023
Dr. Joaquim Limonero

Catedràtic de Psicologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Comparteix:
IMPRIMIR
Hablar de la muerte para vivir y morir mejor

L'anàlisi de l'autora aporta llum sobre un fenomen preocupant: la societat contemporània s'ha distanciat de la mort. Aquest distanciament, sigui deliberat o no, té un impacte negatiu en la nostra capacitat per bregar amb la mort quan es presenta a les nostres vides. Tant en enfrontar-la de manera directa com en ser testimonis de la pèrdua d'un ésser estimat, aquesta manca de preparació i reflexió genera un patiment més gran. Els rituals funeraris, que històricament han ajudat a les persones a comprendre i acceptar la mort com a part natural de la vida, s'han reduït a la mínima expressió.

És crucial reconèixer que la mort és una certesa a la vida de tots. Conscienciar-nos de la nostra finitud no només afegeix profunditat i significat a les nostres vides, sinó que també ressalta el valor de les relacions familiars i socials en el nostre benestar emocional. Aquest llibre ressalta la importància d'abordar la mort amb una perspectiva bioètica per millorar la nostra comprensió de la vida i la mort.

L'autora ens insta a reflexionar sobre la necessitat de parlar de la mort, no sols per planificar-la, sinó també per compartir-la. Advoca per un diàleg obert i sincer que permeti evitar situacions de silenci i conspiració al voltant de la mort, ja sigui entre familiars i pacients o entre tots dos. Un diàleg continu i respectuós és essencial, i també cal una formació professional sanitària més gran per abordar aquest tema amb la sensibilitat i professionalisme que mereix. Des d'una perspectiva bioètica això s'alinea amb la promoció de l'autonomia del pacient i la presa de decisions compartida.

L'increment de l'esperança de vida, juntament amb la desnaturalització de la mort, crea un escenari on sorgeixen dilemes ètics relacionats amb la presa de decisions difícils associades amb el curs de la malaltia i els seus tractaments on es veuen involucrats malalts, familiars i professionals sanitaris. L'autora explora temes com les voluntats anticipades, l’aferrissament terapèutic, la futilitat, la sedació pal·liativa o l’eutanàsia entre d'altres. Aquests són temes fonamentals que requereixen una consideració curosa i respectuosa de la dignitat humana i la qualitat de vida.

L'obra també s'endinsa en el procés de dol relacionat amb la pèrdua d'un ésser estimat que genera dolor i sofriment, fent especial atenció al dol en nens. L'autora ofereix consells sobre com parlar sobre la mort amb els més joves i superar el tabú que sovint envolta aquest tema. Des d'un enfocament bioètic, això promou la comunicació oberta i l'atenció a les necessitats emocionals dels infants, reconeixent-ne la capacitat per comprendre i participar en converses sobre la mort.

El llibre destaca la importància de l'acompanyament al final de la vida per part dels professionals de la salut, així com la necessitat de proporcionar cures pal·liatives adequades que també es poden aplicar a altres cursos de la malaltia, prioritzant el control o alleugeriment dels símptomes per proporcionar major benestar emocional al malalt i a la família. L'autora emfatitza el valor d'una atenció compassiva i professional per part del personal mèdic, cosa que s'alinea amb els principis bioètics de no maleficència i beneficència. A més, destaca la importància d'abordar la mort com un aspecte integral de la cura de la salut, promovent la idea d'una “bona mort” quan no és possible controlar la malaltia.

Finalment, a l'epíleg d'aquesta magnífica obra, l'autora reflexiona sobre els aprenentatges que ens ha portat la pandèmia, dels canvis en totes les esferes que va suposar, i de la importància dels afectes, tant dins de la família com a fora (amistats, veïns, coneguts i desconeguts) i, sobretot, del suport de companys, especialment en l'àmbit sanitari. La pandèmia ha estat un recordatori de la fragilitat de la vida i la importància de les relacions i el suport emocional. Des d'una perspectiva bioètica, això reforça la noció que ens hem de centrar en la dignitat i el benestar de les persones en totes les etapes de la vida, incloent-hi la fase final.

En resum, aquest llibre ofereix una reflexió perspicaç sobre la mort i la seva influència en les nostres vides des d'una perspectiva bioètica. Advoca per una conversa oberta, la comprensió de la finitud humana i la importància de l'atenció compassiva en la cura de la salut. Aquesta obra enriqueix la nostra comprensió de la mort i la relació amb l'ètica mèdica i la qualitat de vida.

L'autora aborda una sèrie de temes crucials a la seva obra, destacant el tabú al voltant de la mort, la seva desnaturalització i els canvis socials que l'acompanyen. El seu enfocament a parlar sobre la mort i el procés de morir per reflexionar sobre la vida ressalta la importància d'abordar aquest tema de manera oberta i sincera. Entre els temes clau que aborda s'inclouen: el tabú de la mort, les comunicacions difícils, el doble objectiu de la medicina, la cura compassiva, el dolor de la pèrdua i el procés de dol, d'acompanyar els infants en dol, la presa de decisions difícils de malalts, cuidadors i professionals (voluntats anticipades, eutanàsia, sedació pal·liativa...), entre d'altres.
En conjunt, l'autora advoca per una obertura més gran en les converses sobre la mort, un enfocament compassiu en la cura al final de la vida i una comprensió més profunda de com la mort i el procés de morir impacten en les nostres vides i en la presa de decisions relacionades amb l’atenció mèdica. Des d'una perspectiva bioètica, això subratlla la importància de respectar l'autonomia i la dignitat de les persones a totes les etapes de la vida, incloent-hi la fase final.

És un llibre molt ben escrit, elogiable per la qualitat literària i la capacitat per abordar temes profunds i reflexius. La seva rellevància no es limita només als professionals de la salut, tant experimentats com novells, mestres i professors en el camp de la salut, sinó també estudiants en formació en aquest àmbit.

Recomanaria també que aquest llibre sigui de lectura obligatòria per a estudiants de 4t de l'ESO. En aquesta etapa de l'adolescència, on els joves estan formant la seva identitat i la seva visió del món, la reflexió sobre la mort pot ser valuosa per apreciar la vida i la dels altres. Això no obstant, s'hauria d'assegurar que la lectura s'abordi de manera sensible i ètica, considerant les diferències culturals i valors personals dels estudiants.

Des d’un enfocament ètic que promou l'apreciació de la vida quotidiana i l'empatia cap als altres també seria un llibre recomanable per al públic en general per a que reflexioni sobre la seva pròpia existència i valori més els moments petits de la vida.

 

Per a citar aquest article: Limonero, Joaquim. Reflexionant sobre la vida i la mort. Bioètica & debat (28) 94: 1-3.

CC en català

TORNAR AL SUMARI