Biodebat

Biodebat

Autonomia en el Final de Vida a Portugal

Autonomy at the End of Life in Portugal
Biodebat

Formació Sanitària Especialitzada i indústria farmacèutica

Specialized Health Training and the Pharmaceutical Industry
Biodebat

Trasplantament d'úter: aspectes ètics

Uterus transplantation: Ethical aspects
Biodebat

De l'herència a la democratització de la genètica

From inheritance to genetics democratization