Mostrant 10 resultats.

Entender y Atender el sufrimiento en la clínica

De 19 abril a 28 de junio de 2023
375 €

Entendre i Atendre el sofriment en la clínica

De 19 d'abril a 28 de juny de 2023
375 €

Iniciació en Bioètica - Primavera 2023

Març de 2023 a juliol 2023
485 €

Iniciació en Bioètica - Primavera 2023 (Alumni / Conveni entitats)

Març de 2023 a juliol 2023
405 €

Iniciación en Bioètica - Primavera 2023

Marzo de 2023 a julio 2023
485 €

Iniciación en Bioética - Primavera 2023 (Alumni / Convenio entidades)

Marzo de 2023 a julio de 2023
405 €

Màster Universitari en Bioètica 2023-24 (1er. curs)

Octubre 2023 - Juny 2024
2.755 € / Curs (-5% per pagament íntegre anticipat)

Màster Universitari en Bioètica 2023-24 (1er. curs).

Octubre 2023 - Juny 2024
2.900 €

Máster Universitario en Bioética 2023-24 (1er. curso)

Octubre 2023 - Junio 2024
2.755 € / Curso (-5% per pago íntegro anticipado)