Contacte:

Maria José Abella

Comunicació

mjabella@ibb.url.edu

Tel.: (+34) 93 600 61 06