Call for papers "Revista Iberoamericana de Bioética"

05 octubre 2021

Número obert en petició de col·laboració.

L’Institut Borja de Bioètica-URL coordina el número 18è de la Revista Iberoamericana de Bioética el tema de la qual és Cuidados paliativos pediátricos y cuidados paliativos en mayores

Els articles han d'ajustar-se al contingut d'aquesta temàtica i a les normes de la revista.

La data de lliurament final és el 5 de desembre de 2021 amb un màxim de 6.000 paraules.

Es recomana una extensió entre 3.000 i 4.500 paraules.

Enviar artícle

Comparteix: