Comunicat davant el Coronavirus COVID-19

10 abril 2020

L'Institut Borja de Bioètica-URL segueix funcionant a través del teletreball i les seves instal·lacions romandran tancades d'acord amb l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya.

L’Institut Borja de Bioètica ha suspès de manera temporal les activitats formatives presencials destinades a professionals sanitaris d’acord amb la Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris, publicada pel Departament de Salut amb data 5 de març de 2020.

No obstant això, tota la formació online es podrà seguir normalment a través del nostre Campus docent i es mantindran les tutories programades en format online i via streaming.

La mesura no afectarà a la Secretaria de l’IBB que  mantindrà el seu horari habitual (de 9 a 17 hores de dilluns a divendres).

Aquesta suspensió temporal es mantindrà fins que les recomanacions de les autoritats sanitàries permetin reprendre l’activitat normal.

Més informació sobre el Coronavirus