Borja

L'Institut Borja de Bioètica-URL(IBB) i la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT) subscriuen un conveni de col·laboració

07 febrer 2019

El rector Dr. Fernando Felipe Sánchez Campos de la UCAT i Margarita Bofarull, r.s.c.j., presidenta del Patronat han signat un Conveni de Col·laboració Acadèmica entre la Universidad Católica de Costa Rica i l'Institut Borja de Bioètica.

Aquest conveni estableix un marc de col·laboració entre les dues institucions en l'àmbit de la cooperació acadèmica i cultural, promovent l'intercanvi d'estudiants, docents i investigadors, de material bibliogràfic i informació, així com també esdeveniments científics i culturals.