Per què fer un canal sobre bioètica?

02 febrer 2023
Bioètica & Debat

Nou canal "Bioètica & Debat"

Volem posar la disciplina de la bioètica a l'abast de tothom i promoure la reflexió i la discussió dels temes vinculats a la bioètica, des de les seves diverses manifestacions: clínica, legal, ecològica i filosòfica.

Parlem de Bioètica, passat, present i futur

Passat, perquè una de les fonts de les informacions que apareixeran prové de les publicacions de la nostra revista i que mantenen la seva actualitat avui. Present, perquè volem estar molt atents al que s’esdevé en el moment actual i que demana una reflexió bioètica. Futur, perquè pretenem anar més enllà i mostrar els reptes que se’ns plantegen i que hem de començar a estudiar per preveure  la seva gestió.

Oferirem una gran varietat de contingut relacionat amb la bioètica, ètica clínica, ètica mediambiental, final de vida, ètica de la recerca, etc.

Trobareu articles de reflexió ja publicats a la nostra revista Bioètica & Debat, altres que l’equip acadèmic de l’Institut ha publicat en revistes acadèmiques especialitzades i altres mitjans, i també s’incorporaran alguns de nova creació. Comptem amb recursos de format diferent: recomanació de llibres, entrevistes, casos pràctics i comentaris de pel·lícules. 

El blog s'actualitzarà cada dijous, tant en català com en castellà, per a una major difusió i arribar a un públic més ampli compartint en les nostres xarxes socials per tal de generar impacte significatiu en l'educació, el diàleg, la recerca, les polítiques i la comunitat en general.

Amb aquesta iniciativa esperem contribuir a una major i millor difusió de la Bioètica i que arribi amb més facilitat a tot el públic que hi tingui interès.
 

Canal "Bioètica & Debat"

 

Comparteix: