7
Francesc Torralba

Francesc

Torralba i Roselló

Doctor en Filosofia, en Teologia, en Pedagogia i en Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Autor de nombroses publicacions i director de diverses revistes acadèmiques. Membre de diverses institucions acadèmiques nacionals i internacionals. Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull i catedràtic de la mateixa universitat. President de diversos comitès d’ètica. Membre de l’equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

La bioètica és essencialment un diàleg obert, participatiu, alliberat de tòpics i prejudicis, un diàleg que no exclou ningú, que suma disciplines i que cerca la veritat. Participar en aquest diàleg és una ocasió per créixer humanament i professionalment, una manera de contribuir a resoldre problemes pacíficament buscant sempre i en tot lloc el bé de la persona i la promoció de la seva dignitat. Dedicar-se a fer-lo possible és una bona manera de donar sentit a la vida.

Web personal: http://www.francesctorralba.com/?sLang=ca