Francesc Torralba

Francesc

Torralba i Roselló

Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull.
Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull.

La bioètica és essencialment un diàleg obert, participatiu, alliberat de tòpics i prejudicis, un diàleg que no exclou ningú, que suma disciplines i que cerca la veritat. Participar en aquest diàleg és una ocasió per créixer humanament i professionalment, una manera de contribuir a resoldre problemes pacíficament buscant sempre i en tot lloc el bé de la persona i la promoció de la seva dignitat. Dedicar-se a fer-lo possible és una bona manera de donar sentit a la vida.

Web personal: http://www.francesctorralba.com/?sLang=ca