Helena
hroig@ibb.url.edu

Helena

Roig i Carrera

Coordinadora de docència

Mèdica de família i comunitària. Màster en Bioètica.

Vaig tenir la sort de conèixer al Dr. Francesc Abel, qui em va transmetre la seva passió per la Bioètica. El seu principal ensenyament va ser que la Bioètica es diàleg. Diàleg entre les ciències i les humanitats; diàleg entre els diferents agents implicats; diàleg, com no podria ser d’un altre mode, amb aquells que pensen de manera diferent a com jo ho faig. És reconèixer l’altre com un igual, reconèixer que en una persona/col·lectiu/ideologia/disciplina/camp del coneixement no s’esgota tota la veritat, sinó que aquesta l’anem trobant entre tots. Sense diàleg, no hi ha Bioètica. Un ensenyament per a la vida.