joan.carrera@esade.edu

Joan

Carrera Carrera

Llicenciat en Medicina i Cirurgia por la UB. Llicenciat en teologia per la PUG. Doctor en Teologia moral per la FTC (Tesi: Una ètica per a la bioètica).

Professor ordinari de la Facultat de teologia de Catalunya on imparteixo el curs de Moral Fonamental, Professor col·laborador al Departament de ciències socials d'ESADE, on col·laboro en les assignatures de sociologia i membre de l'equip del centre d'estudis Cristianisme i Justícia. 

Link Publicacions
https://www.teologia-catalunya.cat/ca/la-facultat/els-nostres-professors/professors-ordinaris/110/1/355

Després d'haver estudiat Medicina, vaig sentir la crida a la vida religiosa i vaig entrar a la Companyia de Jesús. Em va començar a interessar el tema de l'ètica i sobre tot com respondre als nous reptes ètics tant en el vessant econòmic-social com en el de les noves tecnologies, sobretot al camp de la medicina. Vaig anar treballant la possibilitat i les dificultats de trobar un consens mundial ètic mitjançant el diàleg. Per veure'n les possibilitats em varen interessar els temes ecològics, de justícia mundial i de diversitat cultural. La meva reflexió sempre ha estat des de l'àmbit dels fonaments i procurant estar a les fronteres on es viuen les tensions dels diferents àmbits.