millam@ibb.url.edu

Marc

Illa Mestre

Graduat en Filosofia. Màster en Ciutadania i Drets Humans. Màster en Bioètica i Dret. Actualment, doctorand a la Facultat de Filosofia de la UB. Membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

La Bioètica, per mi, representa l’oportunitat de rescatar i veure reflectides velles qüestions filosòfiques, del pensament en general, en problemàtiques concretes actuals. Plantejaments filosòfics que s’encarnen i es veuen reflectits en els temes controvertits que susciten els avenços de les ciències de la salut, de la genètica, de les biotecnologies, de l’ecologia, etcètera. La Bioètica actualitza i apareix per remarcar qüestions que els grans pensadors han pensat en el decurs de la Història de la Filosofia.