Les línies estratègiques de l’Institut Borja de Bioètica-URL, nascudes del treball conjunt entre l'Equip Acadèmic i el Patronat són:

  • Docència:

Directament vinculada amb l’activitat inicial de l’Institut Borja de Bioètica, la primera línia es focalitza en oferir formació en Bioètica, basada amb el rigor acadèmic i excel·lència, combinant fonamentació teòrica i experiència pràctica.

Es pretén assolir una oferta formativa àmplia i diversa, que abarqui des de cursos d’iniciació a la bioètica o cursos monogràfics, a formacions d’àmbit universitari, incloent monogràfics 

  • Recerca:

La segona línia es basa en la concepció de la recerca com una necessitat fonamental per a poder dur a terme una docència excel·lent, un assessorament de qualitat i una aportació de valor a la societat.

L’activitat de recerca es promourà en aquelles àrees que sigui necessari un debat bioètic obert i ampli.    

  • Assessorament:

Amb la vocació de poder realitzar una transmissió del coneixement, ja sigui a nivell de consultoria especialitzada a entitats com assessorament expert en comitès, espais de reflexió ètica o grups de treball.