Missió

L’Institut Borja de Bioètica és una institució universitària que té com missió sensibilitzar la societat, assessorar, investigar i formar sobre el deure de respectar la vida i dignitat humana, així com l’entorn natural, amb especial atenció als qui estan en situació de més vulnerabilitat.

Aquesta missió es desenvolupa en l’àmbit de la bioètica, des de l’humanisme cristià, mitjançant:

  • La formació de persones  compromeses socialment.
  • La creació de coneixement, promovent el diàleg fe-ciència-humanitats, al servei de la societat.
  • La contribució al debat bioètic en els àmbits sanitari, social, eclesial i polític.

Visió

  • Centre de referència en la bioètica, especialment en l’àmbit clínic, amb vocació i projecció internacional i universitària. Caracteritzat per un fort compromís amb un món més just i compassiu.

Valors

  1. Honestedat. Rigor científic
  2. Actituds de diàleg, deliberació i discerniment.
  3. Hospitalitat.
  4. Promoure els valors evangèlics.