La transparència és un valor preuat a les societats contemporànies, ja que està vinculat al control democràtic del poder i l'administració públics. L'Institut Borja de Bioètica, com a Fundació que rep fons públics i per imperatius de caire ètic i legal, se sent obligada a fer públiques dades relatives a la seva organització, composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu, els estats financers i la memòria econòmica, els estatuts i el resultat de la seves activitats acomplertes en forma de memòria.

Òrgans rectors

Patronato

 

El Patronat està integrat per professors i professionals de les ciències mèdico-biològiques, de la filosofia, del dret i l'economia i d'altres ciències socials.

  • Presidenta: Gna. Margarita Bofarull Buñuel, RSCJ
  • Vicepresident: Llorenç Puig SJ
  • Secretari: Dr. Xavier Abel

Vocals:

  • Dr. Jordi Craven-Bartle
  • José Luis Fonseca, OH
  • Miguel Martín Rodrigo, OH
  • Sra. Natalia Alicia Pérez Neira
  • Juan María de Velasco Gogenola, SJ
  • Dr. Francesc Vilurbina Font
  • Dr. Joan Viñas Salas

El Comitè Executiu, integrat per quatre membres del Patronat.

La Direcció General de l'Institut està a càrrec de la Dra. Montse Esquerda i Aresté.

 

Documents adjunts

Memòria 2018 Memòria 2017 Memòria 2016 Memòria 2015 Memòria 2014 Memòria 2013 Memòria 2012 Estatuts de la Fundació Institut Borja de Bioètica Comptes anuals 2018 Comptes anuals 2017 Comptes anuals 2016 Comptes anuals 2015