La transparència és un valor preuat a les societats contemporànies, ja que està vinculat al control democràtic del poder i l'administració públics. L'Institut Borja de Bioètica, com a Fundació que rep fons públics i per imperatius de caire ètic i legal, se sent obligada a fer públiques dades relatives a la seva organització, composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu, els estats financers i la memòria econòmica, els estatuts i el resultat de la seves activitats acomplertes en forma de memòria.

Òrgans rectors

Patronato

 

El Patronat està integrat per professors i professionals de les ciències mèdico-biològiques, de la filosofia, del dret i l'economia i d'altres ciències socials.

  • Presidenta: Gna. Margarita Bofarull Buñuel, r.s.c.j., Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Llicenciada en Teologia, Màster en Teologia Moral, Postgrau en Medicina Tropical - Presidenta del CEA de l’Hospital Sant Joan de Déu (Espluges de Llobregat)
  • Vice-President: P. Llorenç Puig, s.j., Delegat dels Jesuïtes a Catalunya
  • Secretari: Dr. Xavier Abel, Doctor en Dret i Magistrat

Vocals:

- Dr. Jordi Craven-Bartle, Doctor en Medicina
- Gmà. José Luis Fonseca, o.h., Provincial de l'OHSJD
- Gmà. Miguel Martín Rodrigo, o.h., membre del Consell Provincial de l'OHSJD
- Sra. Natalia Alicia Pérez Neira, Directora Econòmica Financera de l'Hospital Sant Joan de Déu
- Sr. Juan María de Velasco Gogenola, sj.

- Sr. Francesc Vilurbina Font
- Dr. Joan Viñas, Catedràtic de Cirurgia de la UdL. President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

El Comitè Executiu, integrat per quatre membres del Patronat.

La Direcció General de l'Institut està a càrrec de la Dra. Montse Esquerda i Aresté, i la Direcció Adjunta a càrrec del Dr. José Javier Ordóñez Echeverría.

 

Documents adjunts

Memòria 2017 Memòria 2016 Memòria 2015 Memòria 2014 Memòria 2013 Memòria 2012 Estatuts de la Fundació Institut Borja de Bioètica Comptes anuals 2017 Comptes anuals 2016 Comptes anuals 2015