La transparència és un valor preuat a les societats contemporànies, ja que està vinculat al control democràtic del poder i l'administració públics. L'Institut Borja de Bioètica, com a Fundació que rep fons públics i per imperatius de caire ètic i legal, se sent obligada a fer públiques dades relatives a la seva organització, composició dels òrgans de govern i de l'equip directiu, els estats financers i la memòria econòmica, els estatuts i el resultat de la seves activitats acomplertes en forma de memòria.

Informació econòmica i financera

Informació econòmica i financera que es posa a la disposició del Patronat:
• Anualment: Comptes Anuals de l'Entitat.
• Anualment: Pressupost de l'Entitat.
• Qualsevol altre tipus d'informació que es consideri rellevant i oportú el seu coneixement per part del Patronat.

Òrgans rector

El Patronat està integrat per professors i professionals de les ciències mèdico-biològiques, de la filosofia, del dret i l'economia i d'altres ciències socials.

 • Presidenta: Gna. Margarita Bofarull Buñuel, RSCJ
 • Vicepresident: Enric Puiggròs i Llavinès, SJ
 • Secretari: Dr. Xavier Abel i Lluch

Vocals:

 • Dr. Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon
 • Amador Fernández Fernández, OH
 • Miguel Martín Rodrigo, OH
 • Sr. Manuel de los Reyes López
 • Juan María de Velasco Gogenola, SJ
 • Dr. Francesc Vilurbina Font
 • Dr. Joan Viñas Salas
 • Maria Pilar Núñez Cubero
 • Miguel Angel Campo Guerri
El Comitè Executiu, integrat per quatre membres del Patronat.

La Direcció General de l'Institut està a càrrec de la Dra. Montse Esquerda i Aresté.

 

Documents adjunts

Memòria 2021 Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017 Memòria 2016 Memòria 2015 Memòria 2014 Memòria 2013 Memòria 2012 Estatuts de la Fundació Institut Borja de Bioètica