Accions formatives

Curs d'Iniciació en Bioètica

El Curs es convalida amb els quatre primers mòduls del TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA CLÍNICA I ASSISTENCIAL.
Convocatòries obertes