Ètica / Curs d'Iniciació en Bioètica

Formació postuniversitària
A distància
Hores:
A distància:
45 h.
Totals:
45 h.

Presentació

El desenvolupament de les professions sanitàries al s XXI presenta una sèrie de reptes que van més enllà de la formació tècnic-científica. La Bioètica emergeix en aquest context com una disciplina interprofessional, que ofereix un marc de reflexió i diàleg davant qüestions que es plantegen tant a nivell més general com en la pràctica assistencial habitual.

El present curs ofereix una formació inicial en bioètica clínica com a primer contacte amb aquesta disciplina, proporcionant tant una base de coneixements teòrics, com un espai de debat a nivell de fòrum i un nivell pràctic de resolució de casos clínics.

L’IBB imparteix el curs online a través del nostre campus docent en castellà.

 • Objectius
  • Adquirir coneixements bàsics de fonamentació bioètica
  • Conèixer els principis bàsics en bioètica i la metodologia de discussió de casos
  • Aprendre a realitzar una anàlisi ètic d'algunes situacions derivades de la pràctica    assistencial habitual així com de casos clínics.
  • Aprofundir en aspectes específics del debat bioètic
 • Destinataris

  Dirigit especialment a metges, advocats, filòsofs, economistes, biòlegs, i de manera destacada, graus en infermeria i en treball social. 

  Personal sanitari i sociosanitari.

   

 • Nombre de places

  Màxim 30 per curs. L’IBB es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria si no s’assoleix un mínim d’alumnes suficient.

 • Durada

  L'Institut convoca cada any 2 edicions: primavera i tardor

   

 • Modalitat

  Modalitat online + tutories presencials no obligatòries al final de cada mòdul (amb possibilitat de seguiment per videoconferència).

  Els mòduls del curs són convalidables amb la realització del TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA CLÍNICA I ASSISTENCIAL

 • Metodologia
  • Formació teòrica virtual.
  • Participació activa en el fòrum alumne-professor, activat amb cada mòdul del temari i amb càrrega avaluativa
  • Discussió-debat sobre lectures proposades:
  • Textos literatura
  • Vídeo-fòrum
  • Seminaris en streaming o presencials en finalitzar cada mòdul, amb interacció amb el professor.
  • Realització de tasques assignades a cada un dels mòduls

  Avaluació

  Es comptabilitza la nota final de l'alumne sobre:

  • Realització de tasques: 50%
  • Participació en fòrums guiats: 50%
 • Professorat

  DIRECCIÓ i TUTORITZACIÓ DEL CURS

  Montse Esquerda
  Doctora en Medicina, especialista en Pediatria. Llicenciada en Psicologia. Màster en Bioètica. Directora general Institut Borja de Bioètica-URL.


  PROFESSORAT

  Margarita Bofarull

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Teologia
  Presidenta Patronato Institut Borja Bioètica

  Francisco José Cambra
  Pediatre. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de la Unitat Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Matern-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues LL. (Barcelona). Màster en Bioètica. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Joan Carrera
  Llicenciat en medicina i cirurgia. Doctor en Teologia moral (ètica). Curs Executive education: Programa de Desenvolupament Executiu. ESADE. Professor a FTC (moral fonamental), ESADE (de sociologia). Membre centre estudis Cristianisme i Justícia. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Xavier Cleries
  Doctor en Psicologia especialista en Psicologia Clínica. Màster en Desenvolupament de la Organització Sanitària. Responsable de Comunicació Assistencial de l'Institut d'Estudis de la Salut

  Marc Illa
  Llicenciat en Filosofia. Màster en Ciutadania i Drets Humans. Màster en Bioètica i Dret. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Carmen Rodrigo
  Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciad en Dret.

 • Programa

  DIMENSIÓ TEÒRICA DE LA BIOÈTICA (CONCEPTE, FONAMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA BIOÈTICA)

  Origen i Història de la bioètica

  • Origen de la Bioètica
  • Fets claus en el desenvolupament: de Nuremberg a l’informe Belmolt
  • La configuració de la disciplina

  Antropologia filosòfica

  • L’ésser humà i les seves dimensions
  • Antropologia del tenir cura
  • La mort i la salut en la cultura occidental actual

  Sistemes ètics rellevants

  • Experiència ètica- Moral y ètica. Valors i Conflicte de valors. Relació ètica i dret. Relació ètica i religió
  • Situació món actual: pluralisme ètic. Ètiques de mínims i de màxims
  • Decisió moral. Ètiques utilitaristes, teleològiques, deontològiques
  • Concepte i fonamentació dels drets humans

  Seminari presencial síntesi: 2h

  DIMENSIÓ ASSISTENCIAL DE LA BIOÈTICA (ASPECTES PRÀCTICS DE LA BIOÈTICA)

  Deliberació i Presa de decisions

  • Comitès d’Ètica Assistencial
  • Metodologia en la presa de decisions en la clínica
  • El principialisme de T. L Beauchamp i J. F. Childress

  Seminari presencial síntesi (debat casos): 2h 

  Habilitats de comunicació en els professionals de la salut

  • La comunicació humana en els processos assistencials. Trobada d’expectatives
  • Principis bàsics per a una adequada comunicació amb el pacient
  • Aspectes contextuals de la trobada professional-pacient

  Drets dels pacients: informació, consentiment informat, història clínica i documentació

  Aspectes específics

  • Decisions al final de la vida: voluntats anticipades, rebuig al tractament i limitació terapèutica
  • Menor madur
  • Genètica
  • Distribució de recursos: “right care”
  • Ecoètica, medi ambient i drets dels animals

  Seminari presencial síntesi: 2h 

 • Acreditació

  Activitat de formació continuada ACREDITADA pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 6,4 crèdits.

  Expediente núm: 09/027689-MD

  El nombre d'hores atorgades són: 45,00

  Es lliurará certificat/diploma acreditatiu als participants.

Documents adjunts

Flyer difusió Calendari Primavera 2021