Ètica / Curs d'Iniciació en Bioètica

Formació universitària
Mixta
Hores
Totals:
70 h.

Presentació "Curs d'Iniciació a la Bioètica i a l'Ètica Social"

El desenvolupament de les professions assistencials (sanitàries i/o socials) al segle XXI presenta una sèrie de reptes que van més enllà de la formació tècnica i/o científica. La Bioètica i l’Ètica Social emergeixen en aquest context com disciplines interprofessionals que ofereixen un marc de reflexió i diàleg davant qüestions que es plantegen, tant a nivell més teòric, com en la pràctica assistencial habitual.

El present curs ofereix una formació inicial en Bioètica clínica i en Ètica Social com a primer contacte amb aquestes disciplines, proporcionant tant una base de coneixements teòrics com un espai de debat i de resolució de casos pràctics.

L’IBB imparteix el curs online a través del nostre campus docent en castellà.

Els set primers mòduls del curs són comuns a tots els alumnes. El vuitè i darrer mòdul es pot cursar en modalitat “sanitària” o en modalitat “social”. 

 

 • Objectius
  • Adquirir coneixements bàsics de fonamentació en Bioètica i en Ètica Social i Psicoeducativa
  • Conèixer els principis bàsics i la metodologia de discussió de casos en Bioètica i en Ètica Social.
  • Aprendre a realitzar una anàlisi ètica d'algunes situacions derivades de la pràctica assistencial habitual, així com de casos pràctics.
  • Aprofundir en aspectes específics del debat bioètic i de l’Ètica Social.
 • Destinataris

  Dirigit especialment a professionals de l’àmbit sanitari (metges, infermeres, biòlegs en Ciències de la salut, bioquímics en Ciències de la salut, farmacèutics, fisioterapeutes, terapeutes Ocupacionals i tècnics de Grau Mig o Superior), sociosanitari o de l’acció social i psicoeducativa (treballadors socials, educadors socials, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs), així com a advocats, filòsofs, economistes i altres titulats en estudis de l’àmbit social i humanístic.

   

 • Nombre de places

  Màxim 30 per curs. L’IBB es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria si no s’assoleix un mínim d’alumnes suficient.

 • Convocatòries

  L'Institut convoca cada any dos edicions: primavera i tardor

   

 • Modalitat

  Modalitat online amb seminaris en streaming via Zoom al final de cada mòdul.

  Els mòduls del curs són convalidables amb la realització del TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA CLÍNICA I ASSISTENCIAL

 • Metodologia
  • Formació teòrica virtual.
  • Participació activa en el fòrum alumne-professor, activat amb cada mòdul del temari i amb càrrega avaluativa
  • Discussió-debat sobre lectures proposades:
  • Textos literatura
  • Vídeo-fòrum
  • Seminaris en streaming en finalitzar cada mòdul, amb interacció amb el professor.
  • Realització de tasques assignades a cada un dels mòduls

  Avaluació

  Es comptabilitza la nota final de l'alumne sobre:

  • Realització de tasques: 70%
  • Participació en fòrums guiats: 30%
 • Professorat

  DIRECCIÓ i TUTORITZACIÓ DEL CURS

  Montse Esquerda

  Doctora en Medicina, especialista en Pediatria. Llicenciada en Psicologia. Màster en Bioètica. Directora de l'Institut Borja de Bioètica-URL.


  PROFESSORAT

  Margarita Bofarull

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Teologia
  Presidenta del Patronat de l'Institut Borja Bioètica

  Màster en Teologia Moral 
  Postgrau en Medicina Tropical
  Presidenta del CEA de l'Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu

  Francisco José Cambra

  Pediatre. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de la Unitat Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Matern-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues LL. (Barcelona). Màster en Bioètica. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Joan Carrera

  Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Doctor en Teologia Moral. Professor col·laborador del Departament de Ciències Socials d'ESADE-URL. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Gemma Claret

  Doctora en Medicina. Pediatra. Adjunta del Servei d'Urgències a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

  David Lorenzo

  Llicencitat en Humanitats 
  Doctor en Humanitats i Ciències Socials
  Coordinador de Docència de l'Institut Borja de Bioètica 


  Carmen Rodrigo

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Dret, especialista en Dret Sanitari. Col·laboradora habitual de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Francesc Torralba

  Doctor en Filosofia, en Teologia, en Pedagogia i en Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Autor de nombroses publicacions i director de diverses revistes acadèmiques. Membre de diverses institucions acadèmiques nacionals i internacionals. Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull i catedràtic de la mateixa Universitat. President de diversos comitès d’ètica. Membre de l’equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

   

   

   

 • Programa

  I) DIMENSIÓ TEÒRICA DE LA BIOÈTICA (CONCEPTE, FONAMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA BIOÈTICA)

  a) Origen i Història de la bioètica

  • Origen de la Bioètica
  • Fets claus en el desenvolupament: de Nuremberg a l’informe Belmolt
  • La configuració de la disciplina
  • El naixement de l'Ètica Aplicada a l'Acció Social i Psicoeducativa
  Seminari online síncron: Dimensió teòrica de la bioètica
   
   

  b) Antropologia filosòfica

  • L’ésser humà i les seves dimensions
  • Antropologia del tenir cura
  • La mort i la salut en la cultura occidental actual
  Seminari online síncron: Antropologia filosòfica
   
  c) Sistemes ètics rellevants
  • Experiència ètica- Moral y ètica. Valors i Conflicte de valors. Relació ètica i dret. Relació ètica i religió
  • Situació món actual: pluralisme ètic. Ètiques de mínims i de màxims
  • Teories de la justícia
  • Decisió moral. Ètiques utilitaristes, deontològiques i  dialògiques.

  Seminari online síncron: Sistemes ètics rellevants

   

  II) DIMENSIÓ ASSISTENCIAL DE LA BIOÈTICA (ASPECTES PRÀCTICS DE LA BIOÈTICA)

  a) Deliberació i Presa de decisions

  • Comitès d’Ètica 
  • Metodologia en la presa de decisions
  • El principialisme de T. L Beauchamp i J. F. Childress
  b) Aspectes ètics en l'atenció a persones i presa de decisions complexes
  • Competència per a la presa de decisions
  • Consentiment informat
  • Presa de decisions compartida
  Seminari online sincron: Deliberació i presa de decisions - Aspectes ètics en l'atenció a persones i presa de decisions complexes
   
   
   
  c) Habilitats de comunicació en els professionals
  • La comunicació humana en els processos assistencials. Trobada d’expectatives
  • Principis bàsics per a una adequada comunicació amb la persona atesa
  • Aspectes contextuals de la trobada professional-persona atesa
  Seminari online síncron: Habilitats de comunicació en els professionals
   
   

  c) Drets dels pacients i legislació

  e) Aspectes específics

  1. Decisions al final de la vida: voluntats anticipades, rebuig al tractament i limitació terapèutica
  2. Menor madur
  3. Genètica
  4. Distribució de recursos: right care
  5. Ecoètica, medi ambient i drets dels animals
  6. Bioètica i pandèmi
  7. La fragilitat i l'exclusió social
  8. Valors i intervenció social (asimetria en la relació, etc.). Ètica en l'acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat social
  9. La confidencialitat  i el dret a la intimitat en l'acompanyament social
   
  Seminari online síncron: Aspectes específics

   

 • ACREDITACIÓ

  Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

  Expedient núm. 09/036903-MD

  11,2 crédits.

  Es lliurará certificat/diploma acreditatiu als participants.

   

  CCFCPSCFC

Documents adjunts

FITXA DE DIFUSIÓ