Ètica / Curs d'Iniciació en Bioètica

Formació postgrau
A distància
Hores:
Presencials:
15 h.
A distància:
52 h.
Totals:
67 h.

Convocatòria tancada. Places exhaurides! Propera convocatòria Primavera 2022.

Presentació

El desenvolupament de les professions assistencials (sanitàries i/o socials) al segle XXI presenta una sèrie de reptes que van més enllà de la formació tècnica i/o científica. La Bioètica i l’Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa emergeixen en aquest context com disciplines interprofessionals que ofereixen un marc de reflexió i diàleg davant qüestions que es plantegen, tant a nivell més teòric, com en la pràctica assistencial habitual.

El present curs ofereix una formació inicial en Bioètica clínica i en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa com a primer contacte amb aquestes disciplines, proporcionant tant una base de coneixements teòrics com un espai de debat i de resolució de casos pràctics.

L’IBB imparteix el curs online a través del nostre campus docent en castellà.

Els set primers mòduls del curs són comuns a tots els alumnes. El vuitè i darrer mòdul es pot cursar en modalitat “sanitària” o en modalitat “social”. 

 

 • Objectius
  • Adquirir coneixements bàsics de fonamentació en Bioètica i en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa
  • Conèixer els principis bàsics i la metodologia de discussió de casos en Bioètica i en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa
  • Aprendre a realitzar una anàlisi ètica d'algunes situacions derivades de la pràctica assistencial habitual, així com de casos pràctics.
  • Aprofundir en aspectes específics del debat bioètic i de l’Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa
 • Destinataris

  Dirigit especialment a professionals de l’àmbit sanitari (metges, infermeres, biòlegs en Ciències de la salut, bioquímics en Ciències de la salut, farmacèutics, fisioterapeutes, terapeutes Ocupacionals i tècnics de Grau Mig o Superior), sociosanitari o de l’acció social i psicoeducativa (treballadors socials, educadors socials, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs), així com a advocats, filòsofs, economistes i altres titulats en estudis de l’àmbit social i humanístic.

   

 • Nombre de places

  Màxim 30 per curs. L’IBB es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria si no s’assoleix un mínim d’alumnes suficient.

 • Durada

  L'Institut convoca cada any 2 edicions: primavera i tardor

   

 • Modalitat

  Modalitat online + seminaris presencials al final de cada mòdul (amb possibilitat de seguiment per videoconferència).

  Els mòduls del curs són convalidables amb la realització del TÍTOL D'EXPERT UNIVERSITARI EN BIOÈTICA CLÍNICA I ASSISTENCIAL

 • Metodologia
  • Formació teòrica virtual.
  • Participació activa en el fòrum alumne-professor, activat amb cada mòdul del temari i amb càrrega avaluativa
  • Discussió-debat sobre lectures proposades:
  • Textos literatura
  • Vídeo-fòrum
  • Seminaris en streaming o presencials en finalitzar cada mòdul, amb interacció amb el professor.
  • Realització de tasques assignades a cada un dels mòduls

  Avaluació

  Es comptabilitza la nota final de l'alumne sobre:

  • Realització de tasques: 70%
  • Participació en fòrums guiats: 30%
 • Professorat

  DIRECCIÓ i TUTORITZACIÓ DEL CURS

  Montse Esquerda

  Doctora en Medicina, especialista en Pediatria. Llicenciada en Psicologia. Màster en Bioètica. Directora de l'Institut Borja de Bioètica-URL.


  PROFESSORAT

  Margarita Bofarull

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Teologia
  Presidenta del Patronat de l'Institut Borja Bioètica

  Francisco José Cambra

  Pediatre. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de la Unitat Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Matern-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues LL. (Barcelona). Màster en Bioètica. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Joan Carrera

  Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Doctor en Teologia Moral. Professor col·laborador del Departament de Ciències Socials d'ESADE-URL. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Xavier Cleries

  Doctor en Psicologia, especialista en Psicologia Clínica. Màster en Desenvolupament de l’Organització Sanitària. Col·laborador habitual de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  David Lorenzo

  Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i Doctor en Humanitats i Ciències Socials (àrea d’Ètica i Filosofia Moral) per la Universitat Internacional de Catalunya.

  Carmen Rodrigo

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Dret, especialista en Dret Sanitari. Col·laboradora habitual de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Helena Roig

  Metgessa de família i comunitària i màster en Bioètica. Coordinadora de docència del Institut Borja de Bioètica-URL.

  Francesc Torralba

  Filòsof, teòleg, director de la Càtedra ETHOS-URL i professor de l'equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

   

   

   

 • Programa

  I) DIMENSIÓ TEÒRICA DE LA BIOÈTICA (CONCEPTE, FONAMENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA BIOÈTICA)

  a) Origen i Història de la bioètica

  • Origen de la Bioètica
  • Fets claus en el desenvolupament: de Nuremberg a l’informe Belmolt
  • La configuració de la disciplina
  • El naixement de l'Ètica Aplicada a l'Acció Social i Psicoeducativa

  b) Antropologia filosòfica

  • L’ésser humà i les seves dimensions
  • Antropologia del tenir cura
  • La mort i la salut en la cultura occidental actual

  c) Sistemes ètics rellevants

  • Experiència ètica- Moral y ètica. Valors i Conflicte de valors. Relació ètica i dret. Relació ètica i religió
  • Situació món actual: pluralisme ètic. Ètiques de mínims i de màxims
  • Teories de la justícia
  • Decisió moral. Ètiques utilitaristes, deontològiques i  dialògiques.

  Seminaris presencials 6h

  II) DIMENSIÓ ASSISTENCIAL DE LA BIOÈTICA (ASPECTES PRÀCTICS DE LA BIOÈTICA)

  a) Deliberació i Presa de decisions

  • Comitès d’Ètica 
  • Metodologia en la presa de decisions
  • El principialisme de T. L Beauchamp i J. F. Childress

  b) Aspectes ètics en l'atenció a persones i presa de decisions complexes

  • Competència per a la presa de decisions
  • Consentiment informat
  • Presa de decisions compartida

  c) Habilitats de comunicació en els professionals

  • La comunicació humana en els processos assistencials. Trobada d’expectatives
  • Principis bàsics per a una adequada comunicació amb la persona atesa
  • Aspectes contextuals de la trobada professional-persona atesa

  c) Drets dels pacients i legislació

  e) Aspectes específics

  1. Decisions al final de la vida: voluntats anticipades, rebuig al tractament i limitació terapèutica
  2. Menor madur
  3. Genètica
  4. Distribució de recursos: right care
  5. Ecoètica, medi ambient i drets dels animals
  6. Bioètica i pandèmi
  7. La fragilitat i l'exclusió social
  8. Valors i intervenció social (asimetria en la relació, etc.). Ètica en l'acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat social
  9. La confidencialitat  i el dret a la intimitat en l'acompanyament social

  Els temes 1 a 6 són exigibles i avaluables als alumnes de la “branca sanitària”.
  Els temes 7 a 9  són exigibles i avaluables als alumnes de la “branca social”.

  Els temes 1 a 6 s’avaluaran mitjançant una tasca. 
  Els temes 7 a 9 s’avaluaran mitjançant una altra tasca, diferent de la dels mòduls 1 a 6.
   

  Seminaris presencials 9h

 • Acreditació

  Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 10,1 crèdits per als alumnes de la branca sanitària del curs.

  Expedient núm: 09/029557-MD

  Es lliurará certificat/diploma acreditatiu als participants.

Documents adjunts

Flyer PROGRAMA