L’Institut Borja de Bioètica-URL (IBB) imparteix cursos a petició d'institucions o centres que sol·licitin formació en Bioètica per als seus professionals de la salut o de l'àmbit social o sociosanitari.

L’IBB ofereix una cartera de cursos in company dissenyada per donar resposta a un ampli ventall de necessitats formatives, incloent-hi cursos bàsics en Bioètica de diferent durada, cursos per a col·lectius professionals específics (residents, treballadors del sector social o sociosanitari, o investigadors) i cursos per proporcionar eines per afrontar el “món post-COVID”.

A més, l’IBB està obert a l’adaptació d’aquestes propostes formatives i al  disseny de nous cursos per respondre a les necessitats específiques de les institucions o centres que ho requereixin.  

Tots els cursos s’ofereixen en modalitat presencial (o mitjançant videoconferència en directe a través de la plataforma Zoom en cas que no sigui possible la presencialitat física), online (a través del campus virtual de l’IBB) o mixta.

Els cursos estan bonificats per la Fundación Estatal para la Formación en la Ocupación (FUNDAE) facilitant l'accés gratuït dels treballadors a l'oferta formativa.

CARTERA DE CURSOS IN COMPANY DE L‘IBB

CURSOS BÀSICS EN BIOÈTICA

Els Cursos bàsics en Bioética proporcionen una primera aproximació a aquesta disciplina així com l’adquisició dels conceptes fonamentals de la mateixa. 

 • Curs bàsic en Bioètica   (5, 10, 15 o 20 hores)
 • Curs bàsic en Bioètica per a membres de Comitès d’Ètica Assistencial (CEA)
 • Curs bàsic en Bioètica: els aspectes ètics i legals
 • Metodologia de deliberació de casos
 • Mapa de conflictes ètics
 • Ètica de la recerca
 • Secret professional i confidencialitat
 • Aspectes ètics en l’atenció al final de la vida
 • Primers auxilis ètics: gestió del distrès moral. Per ajudar a entendre i a entendre’ns
 • Acompanyament i suport a persones en situació de dol
 • La humanització de l'assistència en situació de crisi sanitària
 • Fonamentació i criteris ètics per a la presa de decisions en situació de crisi sanitària 

CURSOS PER A RESIDENTS

Els Cursos per a Residents apropen la Bioètica als professionals sanitaris en formació de postgrau, d’una manera atractiva, partint sempre d’aquelles situacions a les quals aquests professionals se enfronten en el seu quefer diari.

 • Curs bàsic en Bioètica per a residents (8 o 15 hores)
 • Curs avançat en Bioètica per a residents (8 hores)

CURSOS D'ÈTICA EN L'ÀMBIT SOCIAL I SOCIOSANITARI

Els Cursos per a Professionals de l’Àmbit Social o Sociosanitari proporcionen les eines per identificar les qüestions i problemàtiques ètiques pròpies d’aquest àmbit professional, així com els coneixements, les competències i les habilitats per donar-hi bones respostes.

 • Formació bàsica per a professionals que formen part d'un espai de reflexió ètica en serveis d’intervenció social (ERESS)
 • Formació avançada per a professionals que formen part d'un espai de reflexió ètica en serveis d’intervenció social (ERESS)
 • Decisions complexes en l'àmbit dels espais de reflexió ètica en serveis d’intervenció social (ERESS)
 • Ètica en l’atenció a les persones a les residències de gent gran

 Més informació: docencia@ibb.url.edu