Accions formatives

Curs Ètica en Pediatria: Protegir, Promoure, Acompanyar

L'atenció sanitària als pacients menors d'edat ha sofert un profund canvi des de la segona meitat del segle XX, no sols en el camp d'avanços cientificotècnics sinó també en aspectes eticolegals
Convocatòries obertes

Curs Aspectes Ètics en l'Atenció a la Salut Mental i a la Discapacitat

L'atenció a la salut mental i a la discapacitat constitueix un dels grans reptes dels sistemes sanitaris
Convocatòries tancades

Curs Aspectes Ètics en l'Atenció al Final de la Vida

La COVID-19 ha posat en evidència la necessitat d'aprofundir en la presa de decisions ètiques al final de la vida
Convocatòries tancades

Curs Intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques Clíniques per al inici d'un estudi d'investigació

L'objectiu principal d’aquest curs és donar una formació bàsica als investigadors clínics en la metodologia dels diferents tipus de recerca, aplicant les Normes de Bona Pràctica Clínica
Convocatòries obertes