Ètica / Formació continuada acreditada

Formació professional
Activitats físico-esportives recreatives
Semipresencial
Hores:
Presencials:
12 h.
A distància:
13 h.
Totals:
25 h.

Modalitat: Mixta (part online síncrona + part online asíncrona)
Dates: 26 d'octubre de 2022 a 21 de desembre de 2022
Horari de les sessions síncrones: Dimecres, de 15:30 a 17:30 h
Lloc: Campus virtual de l’IBB i plataforma Zoom
Idioma: castellà
 

PRESENTACIÓ

L'atenció a la salut mental i a la discapacitat constitueix un dels grans reptes dels sistemes sanitaris. La rellevància d'aquestes problemàtiques és creixent, degut a diversos factors, com un món que cada cop presenta més incerteses, i societats cada vegada més envellides. L'abordatge d'aquestes patologies és pluridisciplinari, i requereix d'altes competències professionals, no únicament a nivell tècnic, sinó també a nivell humà.

Aquest curs aborda les principals problemàtiques ètiques associades a l'atenció a la salut mental i a la discapacitat, dotant els professionals d'eines que els capaciten per atendre de manera integral les persones afectades d'aquestes patologies. D'aquesta manera, millora la qualitat assistencial i augmenta la satisfacció tant del/de la pacient i la seva família com dels propis professionals que l’atenen.
 

 

 • OBJECTIUS
  • Entendre la relació entre ètica i salut mental, tot dotant-se d’un model per al seu abordatge
  • Aprofundir en els aspectes ètics vinculats a l’ús de mesures restrictives en l’àmbit de la salut mental 
  • Adquirir els coneixements i les habilitats que capacitin per a la presa de decisions compartides en l’àmbit de la salut mental i la discapacitat
  • Adquirir els coneixements i les habilitats que capacitin per a l’avaluació de la competència per la presa de decisions
  • Conèixer en profunditat els aspectes relacionats amb la modificació de la capacitat, incloent-hi aquells de caràcter legal
  • Aprofundir en les particularitats de l’atenció a la salut mental infantil i juvenil
   
 • DESTINATARIS

  Dirigit especialment a metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials, així com a qualsevol persona interessada en aprofundir sobre els aspectes ètics de  l’atenció a la salut mental i a la discapacitat.
   

 • NOMBRE DE PLACES

  Màxim 30 per curs. L’IBB es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria si no s’assoleix un mínim d’alumnes suficient.

 • MODALITAT

  Modalitat mixta. Durada total: 25 hores, de les quals, 13 hores a distància (a través del Campus Virtual de l’Institut) i 12 hores per streaming (videoconferència en directe, a través de la plataforma Zoom).

 • METODOLOGIA DOCENT
  • Sis sessions online en directe (videoconferència a través de la plataforma Zoom) de 2 hores de durada cadascuna.
  • Cada sessió online es complementa amb material docent (textos o materials audiovisuals -vídeos o presentacions de diapositives locutades- preparats pels docents) i bibliografia específica (articles de referència o altres lectures o materials audiovisuals recomanats), disponibles al campus virtual des de una setmana abans de la sessió en línia.
  • També s'inclou un debat en el fòrum del campus virtual de l'Institut Borja de Bioètica, dinamitzat pel professorat, per a cadascuna de les unitats docents, des d'una setmana abans de la sessió en streaming.
  • Realització d'una tasca tipus test a l'acabar el curs.
    
 • PROGRAMA

  Ética y salud mental. Modelo y paradigma 

  • Professor: Josep Pifarré

  Medidas restrictivas en salud mental

  • Professora: Ester Castan

  Toma de decisiones compartida y anticipada 

  • Professor: Josep Ramos

  Evaluación de la competencia 

  • Professora: Montse Esquerda

  Modificación de la capacidad 

  • Professor: Xavier Puigdollers 

  Aspectos específicos en salud mental infanto-juvenil 

  • Professora: Montse Esquerda

  *Veure document adjunt: Cronograma de l’activitat

 • PROFESSORAT

  DIRECCIÓ I TUTORITZACIÓ DEL CURS

  Montse Esquerda

  Pediatra. Doctora en Medicina. Llicenciada en Psicologia. Metgessa adjunta del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Directora de l’Institut Borja de Bioètica-URL. 

  PROFESSORAT

  Ester Castan

  Metgessa especialista en Psiquiatria y màster en Gestió. Directora de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

  Josep Pifarré

  Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria, llicenciat en Psicologia, graduat en Filosofia y màster en Bioética. Professor agregat de la Universitat de Lleida, director mèdic de Sant Joan de Déu Terres de Lleida i psiquiatra de l’Hospital Universitari de Santa Maria.

  Xavier Puigdollers

  Doctor en Dret. Advocat. Professor de Dret Civil de la Universitat Abat Oliva. President de la Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

  Josep Ramos

  Metge especialista en Psiquiatria i màster en Bioètica. Ex-director de planificació del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d’Ètica Assistencial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de l’Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials de la Federació ALLEM.

 • ACREDITACIÓ

  S’ha sol·licitat acreditació pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

  Pendent de resolució en el moment actual.

Documents adjunts

Flyer_CURSO SALUD MENTAL_0.pdf PROGRAMA-CRONOGRAMA DE L'ACTIVITAT