Ètica / Formació continuada acreditada

Formació professional
Atención sanitaria
Mixta
Hores
Totals:
25 h.

PRESENTACIÓ

L'atenció a la salut mental i a la discapacitat constitueix un dels grans reptes dels sistemes sanitaris. La rellevància d'aquestes problemàtiques és creixent, degut a diversos factors, com un món que cada cop presenta més incerteses, i societats cada vegada més envellides. L'abordatge d'aquestes patologies és pluridisciplinari, i requereix d'altes competències professionals, no únicament a nivell tècnic, sinó també a nivell humà.

Aquest curs aborda les principals problemàtiques ètiques associades a l'atenció a la salut mental i a la discapacitat, dotant els professionals d'eines que els capaciten per atendre de manera integral les persones afectades d'aquestes patologies. D'aquesta manera, millora la qualitat assistencial i augmenta la satisfacció tant del/de la pacient i la seva família com dels propis professionals que l’atenen.
 

 

 • OBJECTIUS
  • Entendre la relació entre ètica i salut mental, tot dotant-se d’un model per al seu abordatge
  • Aprofundir en els aspectes ètics vinculats a l’ús de mesures restrictives en l’àmbit de la salut mental 
  • Adquirir els coneixements i les habilitats que capacitin per a la presa de decisions compartides en l’àmbit de la salut mental i la discapacitat
  • Adquirir els coneixements i les habilitats que capacitin per a l’avaluació de la competència per la presa de decisions
  • Conèixer en profunditat els aspectes relacionats amb la modificació de la capacitat, incloent-hi aquells de caràcter legal
  • Aprofundir en les particularitats de l’atenció a la salut mental infantil i juvenil
   
 • DESTINATARIS

  Dirigit especialment a metges, infermeres, psicòlegs clínics en Ciències de la salut, fisioterapeutes, tècnics Grau Mig, tècnics de Grau Superior, treballadors socials, així com a qualsevol persona interessada en aprofundir sobre els aspectes ètics de  l’atenció a la salut mental i a la discapacitat.
   

 • NOMBRE DE PLACES

  Màxim 30 per curs. L’IBB es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria si no s’assoleix un mínim d’alumnes suficient.

 • MODALITAT

  Modalitat mixta. Durada total: 25 hores, de les quals, 13 hores a distància (a través del Campus Virtual de l’Institut) i 12 hores per streaming (videoconferència en directe, a través de la plataforma Zoom).

 • METODOLOGIA DOCENT
  • Sis sessions online en directe (videoconferència a través de la plataforma Zoom) de 2 hores de durada cadascuna.
  • Cada sessió online es complementa amb material docent (textos o materials audiovisuals -vídeos o presentacions de diapositives locutades- preparats pels docents) i bibliografia específica (articles de referència o altres lectures o materials audiovisuals recomanats), disponibles al campus virtual des de una setmana abans de la sessió en línia.
  • També s'inclou un debat en el fòrum del campus virtual de l'Institut Borja de Bioètica, dinamitzat pel professorat, per a cadascuna de les unitats docents, des d'una setmana abans de la sessió en streaming.
  • Realització d'una tasca tipus test a l'acabar el curs.
    
 • PROGRAMA

  Ética y salud mental. Modelo y paradigma 

  • Professor: Josep Pifarré

   Toma de decisiones compartida y anticipada 

   • Professor: Albert Torres

   Evaluación de la competencia 

   • Professora: Montse Esquerda

   Medidas restrictivas en salud mental

   • Professora: Ester Castan
   Modificación de la capacidad 
   • Professor: Xavier Puigdollers 

   Aspectos específicos en salud mental infanto-juvenil 

   • Professora: Montse Esquerda

   *Veure document adjunt: Cronograma de l’activitat

  • PROFESSORAT

   DIRECCIÓ I TUTORITZACIÓ DEL CURS

   Montse Esquerda

   Pediatra. Doctora en Medicina. Llicenciada en Psicologia. Pediatra adjunta del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Directora de l’Institut Borja de Bioètica-URL. 

   PROFESSORAT

   Ester Castan

   Metge especialista en Psiquiatria. Postgrau en seguretat, qualitat assistencial i legal. Membre del Comitè d'Ètica de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Directora de l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

   Josep Pifarré

   Doctor en Medicina, especialista en Psiquiatria, llicenciat en Psicologia, graduat en Filosofia y màster en Bioètica. Professor agregat de la Universitat de Lleida. Director corporatiu de planificació assistencial de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, Província d’Espanya.

   Xavier Puigdollers

   Doctor en Dret. Advocat. Professor Associat de la UAB i de la UAO. President de la Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitat del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Coordinador del Grup de Discapacitats de la intercol·legial. Membre del Comitè d'Ètica Assistencial de CSSCC.

   Albert Torres

   Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialitat en Psiquiatria. Màster Universitari en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

  • ACREDITACIÓ

   Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,9 crèdits.

   El nombre d'hores atorgades són: 25,00 (Hores presencials:12,00; Hores a distància:13,00)
   Expedient núm: 09/037689-MD

   Es lliurarà certificat/diploma acreditatiu als participants.

    

   CCFCPSCFC