Accions formatives de tipus Màster i Doctorat

Accions formatives

Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica

Capacitació necessària per la investigació en les àrees de Salut/Benestar i Salut/Bioètica

Màster Universitari en Bioètica

El Màster Universitari en Bioètica ofereix una formació àmplia, completa i multidisciplinària en combinar la reflexió en l'àmbit de la fonamentació filosòfica amb una visió pràctica i aplicada en l'àmbit clínic, de recerca, i d'atenció a les persones.
Convocatòries obertes