Ètica / Postgraus i especialització universitària

Expert Universitari

Formació postgrau
Semipresencial
Crèdits: 15 ECTS

La investigació biomèdica en les últimes dècades ha presentat un ampli desenvolupament plantejant múltiples preguntes, que requereixen per a la seva resposta una visió transdisciplinària, més enllà de l'àmbit cientificotecnològic. La complexitat i amplitud en la investigació biomèdica actual requereix un abordatge ètic. La bioètica es desenvolupa com a disciplina que promou la reflexió en valors i principis aplicats a la investigació en salut i biomedicina.

El títol d'Expert Universitari en Ètica de la recerca biomèdica ofereix una formació completa i exhaustiva sobre el desenvolupament de les bases ètiques de la investigació biomèdica, la història de l'ètica de la investigació, el coneixement de les normes de Bona Pràctica Clínica en Investigació, així com aspectes ètics segons la metodologia del projecte, per exemple aspectes ètics en assajos clínics amb medicaments, mostres biològiques, estudis genètics o investigació qualitativa

 • Objectius
  • Comprendre el desenvolupament de la història de l'ètica en investigació.
  • Adquirir coneixements bàsics en fonamentació ètica i bioètica.
  • Conèixer l'aplicació de les normes ètiques a la investigació humana.
  • Desenvolupar la capacitat de dissenyar i realitzar un protocol de recerca amb els estàndards acceptats en l’àmbit biomèdic com metodològic.
  • Reconèixer les Normes de Bona pràctica clínica en investigació.
  • Conèixer l'aplicació de l'ètica de la investigació clínica en estudis observacionals i altres dissenys de no intervenció, de casos i controls, assaigs clínics amb i sense medicaments i la investigació qualitativa.
 • Destinataris

  Dirigit a graduats, llicenciats i diplomats en l'àmbit de Ciències de la Salut, medicina, farmàcia, psicologia, infermeria, però també biologia, bioquímica, ciències socials, enginyeria biomèdica, i fins i tot ciències econòmiques, dret o biodret i persones interessades en la investigació amb éssers humans.

  Les persones interessades que no tinguin aquests requisits poden demanar més informació a Secretaria.

 • Programa

  Mòdul 1.- Conceptes generals sobre ètica i ciència, aspectes històrics i evolució de les idees a l'entorn de l'ètica (2 ECTS)


  Mòdul 2.- Els assaigs clínics com a mètode i com a paradigma. Els assajos clínics amb medicaments. Les normes de Bona Pràctica Clínica (3 ECTS)


  Mòdul 3.- Els altres grans mètodes d'investigació clínica: els estudis d'Observació i els estudis de casos i controls (2,5 ECTS)


  Mòdul 4.- Aspectes ètics en els estudis amb mètodes i tècniques especials: Maneig de mostres biològiques, estudis genètics, estudis sobre reproducció humana assistida, trasplantaments d'òrgans (2,5 ECTS)


  Mòdul 5.- Aspectes ètics en les investigacions qualitatives, investigacions en ciències socials, psicologia, sociologia, etnologia, etc. Bases de dades i maneig de grans dades (Big Data) (2 ECTS)


  Mòdul 6.- Problemes ètics particulars d'algunes especialitats. Les malalties rares. Els dispositius sanitaris i ajudes sanitàries a les funcions orgàniques (2 ECTS)


  Mòdul 7.- Treball de síntesi de final de curs i consideracions de la investigació com a eina pedagògica (1 ECTS)

Documents adjunts

Descarrega't la fitxa