Ètica / Postgraus i especialització universitària

Expert Universitari en Ètica Mediambiental

Formació postgrau
Online / Semipresencial
Crèdits: 17 ECTS

Semipresencial (IQS Barcelona) / En línia a través del nostre campus virtual 

En castellà
Data Inici: setembre de 2024 a abril de 2025
162 Hores lectives
17 Crédits ECTS
Sessions presencials (modalitat semipresencial): divendres 15:30h -19:30h al Campus IQS Barcelona.
EMBA & CORPORATE MANAGEMENT
Preu: 1.700 €

SOL·LICITAR ADMISSIÓ EN IQS

PRESENTACIÓ

Un dels grans reptes del segle XXI és la sostenibilitat. En aquest context, l'ètica aplicada emergeix com a disciplina interprofessional que ofereix instruments per a l'atenció al medi ambient des de la reflexió i el diàleg, i per a donar respostes als reptes ètics que planteja l'activitat professional.

Els professionals que pel seu treball han de gestionar problemàtiques mediambientals, sovint compten amb una excel·lent formació tècnica i, no obstant això, emmalalteixen dels coneixements i habilitats necessaris per a abordar els aspectes ètics relacionats.

El Postgrau en Ètica Mediambiental està pensat per a reforçar la mirada ètica del/de la professional, capacitant-ho/a per a detectar i abordar les problemàtiques ètiques associades a la gestió mediambiental, i augmentant així la seva satisfacció laboral.

El seu disseny permet que l'adquisició de coneixements sigui inseparable de la seva aplicació a qüestions, situacions i problemàtiques concretes dels àmbits professionals de les persones interessades.

Dues institucions fortament compromeses amb la societat, el Institut Químic de Sarrià (IQS) i el Institut Borja de Bioètica (IBB), s'han unit per a oferir aquest programa de postgrau per a formar als millors professionals en l'abordatge de qüestions crucials que no sols tenen repercussió sobre el/la professional i el seu àmbit laboral, sinó que comprometen el futur mateix de la humanitat i el planeta.

 • IBB és una institució pionera de l'ètica aplicada no sols en l'àmbit català i espanyol sinó també amb impacte en l'àmbit europeu.
 • IQS aporta tota la seva experiència internacional en àmbits relacionats amb l'enginyeria, el desenvolupament científic, el medi ambient i la sostenibilitat donis d'una mirada compromesa amb el món i la Societat.
 • OBJECTIUS

  Objectiu principal

  Que les persones inscrites al curs sàpiguen identificar les qüestions i problemàtiques ètiques de la situació mediambiental, posant èmfasi en la responsabilitat tant personal com a nivell d’empresa, d’administració o de societat civil; i que tinguin els coneixements, les competències i les habilitats per donar-hi bones respostes.

  Objectius específics

  -    Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en ètica.
  -    Conèixer i saber aplicar els aspectes relacionats amb l’ètica mediambiental
  -    Identificar els problemes ètics específics en el propi àmbit professional.

 • DESTINATARIS
  • Joves que vulguin iniciar la seva marxa professional amb uns sòlids coneixements i habilitats en l'abordatge de la problemàtiques ètiques mediambientals que impregnaran el seu acompliment professional i amb les quals irremeiablement es trobaran.
  • Professionals del sector amb una certa trajectòria amb interès a potenciar la mirada ètica en el seu àmbit laboral, així com a millorar coneixements i habilitats en la detecció i abordatge de les problemàtiques ètiques associades.
 • REQUISITS D'ADMISSIÓ

  Posseir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera) de:
  •    Graduat/ada 
  •    Llicenciat/ada
  •    Diplomat/ada
  en les àrees de les Ciències, l’Enginyeria, el Dret o les Humanitats  

  De forma individual, es valorarà l'accés de alumnes sense títol universitari; expedint-se, en el seu cas, un Certificat d’Extensió Universitària en finalitzar els estudis.

  Criteris de selecció: 
  •    Expedient acadèmic i experiència professional
  •    Coneixement de la llengua castellana amb nivell mig (b2) (per a l’edició en llengua castellana) o de l’anglesa (cerificat B2, First Certificate, TOEFL 80 o equivalent) (per a l’edició en llengua anglesa)
  •    Coneixement a nivell d’usuari experimentat de navegació a Internet
  •    Coneixement a nivell d’usuari de consulta documental i biblioteconomia

 • PROGRAMA

  Mòdul I: Fonaments d'ètica. Conceptes bàsics (1,5 ECTS) 
  Montse Esquerda i David Lorenzo

  1.    Bioètica: naixement i desenvolupament. Altres ètiques aplicades. 
  2.    Experiència ètica. Moral i ètica. Valors i conflicte de valors. Relació entre ètica i dret. Relació entre ètica i religió. 
  3.    Pluralisme ètic. Ètiques de mínims i de màxims. 
  4.    Decisió moral. Ètiques utilitaristes, deontològiques i dialògiques. 

  Mòdul II Fonamentació de l'Ètica Mediambiental (1,5 ECTS) 
  Francesc Torralba i Joan Carrera

  Primera part (F. Torralba):

  1.    La relació entre persona i naturalesa. Estat de la qüestió. 
  2.    El discurs antropocèntric versus el discurs bicèntric
  3.    El principi de responsabilitat. L'argument de les generacions futures d'Hans Jonas. 
  4.    La fonamentació patocéntrica de Peter Singer. Transcendir l’especieísmo.
  5.    L'ètica mundial ecològica d'Hans Küng i el paper de les religions.
  6.    La teologia de la Terra de Leonardo Boff. La fraternitat còsmica.

  Segona part (J. Carrera):

  1.    Valors ecològics per a construir una cultura ecològica.
  2.    L'ecologia, una dimensió de la justícia: Justícia mediambiental.
  3.    Ecologia Integral. Proposta de l'Encíclica Laudato Si’.

  Mòdul III: Demografia, aspectes ètics (1,5 ECTS)
  Flavio Comim

  1.    Injustícia climàtica 
  2.    Indicadors de desenvolupament humà i pressió planetària 
  3.    Pobresa i ecosistemes 

  Mòdul IV: Polítiques ambientals i marc jurídic (1,5 ECTS) 
  Llorenç Puig i Xavier Arregui

  1.    Història de les polítiques mediambientals: de les tradicions religioses, l'indigenisme i els moviments socials 
  2.    Tractats transnacionals: història, compromisos, implicacions, avaluació 
  3.    Polítiques mediambientals a la Unió Europea: principis generals i marc bàsic 
  4.    Polítiques mediambientals i marc jurídic espanyol i català 

  Mòdul V: Tecnoètica, economia i medi ambient (2 ECTS)
  Albert Florensa, Oriol Quintana i Flavio Comim

  1.    L'era de l'humanisme: Humanisme, sacralitat humana i progrés (A. Florensa, O. Quintana)
  2.    Els problemes mediambientals i el parany tecnològic (A. Florensa, O. Quintana)
  3.    Ètica mediambiental en l'empresa (F. Comim)

  Mòdul VI: Metodologia de resolució de conflictes ètics, mètode deliberatiu, comunicació i mediació (1,5 ECTS) 
  Montse Esquerda i Francisco J. Cambra

  1.    Principis ètics Bàsics. Principialismo. 
  2.    Resolució de problemàtiques ètiques: procés deliberatiu i presa de decisions. 
  3.    Ètica de la recerca i la innovació en ciències mediambientals. 
  4.    Comitès d'ètica de la recerca. 
  5.    Comunicació i mediació. 

  Mòdul VII: Àmbits específics (6 ECTS) 
  Jordi Díaz, Oriol Pou, Rafael González Olmos i Flavio Comim

  1.    Fonaments científicotècnics del canvi climàtic (J. Díaz)
  2.    Cicles biogeoquímics (J. Díaz)

  a.    Cicle de l'aigua
  b.    Cicle del carboni
  c.    Cicle del nitrogen
  d.    Cicle del sofre
  e.    Cicle del fòsfor

  3.    Recursos, escassetat, intervencionisme i neocolonialisme (O. Pou, R. González Olmos) 

  a.    Gestió de l'aigua
  b.    Gestió de l'energia
  c.    Gestió del sòl
  d.    Gestió de l'aire

  4.    Casos d'estudi (12h presencials) Aquesta part es planteja com a sessions en les quals es plantegen diferents casos d'estudi amb posterior debat entre ponents i estudiants (F. Comim, O. Quintana, O. Pou, R. González Olmos)

  a.    L'Iraq de la postguerra 
  b.    Cooperació a la conca del Jordán
  c.    Libèria: agroindústria per al manteniment de la pau.
  d.    Nepal: lliçons de la micro hidroelèctrica
  e.    Colòmbia: desenvolupament local per a superar conflictes
  f.    Filipines: com els recursos naturals afecten la pau

  5.    Perspectives futures (F. Comim, O. Pou)

  a.    Diplomàcia climàtica
  b.    El paper de l'exèrcit en el manteniment de la pau

  Mòdul VIII: Treball final de Síntesi (1,5 ECTS)

 • PROFESSORAT

  DIRECTORS

  Jordi Díaz. DOCTOR ACREDITAT
  Doctor en Química 
  Llicenciat en Química 
  Enginyer Químic Invited Scientist, SRI International, CA USA 
  Professor Catedràtic IQS
  Director del Laboratori Mediambiental IQS
  Coordinador del Grau en Química IQS
  Degà IQS School of Engineering

  Montse Esquerda i Aresté
  Llicenciada en Medicina (UdL)
  Doctora en Medicina (UAB) 
  Especialista en Pediatria Llicenciada en Psicologia (UNED) 
  Màster en Bioètica 
  Directora de l’Institut Borja de Bioètica-URL
  Pediatra a Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

  PROFESSORS

  Oriol Pou. DOCTOR ACREDITAT
  Doctor en Química (IQS School of Engineering) 
  Enginyer Industrial (IQS School of Engineering)
  Enginyer Químic (IQS School of Engineering) 
  Professor Contractat Doctor en IQS 
  Coordinador Grau Enginyeria Química IQS 
  Coordinador Simultaneïtat d'estudis IQS 

  Albert Florensa. DOCTOR ACREDITAT 
  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses 
  Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació (UB) 
  Enginyer Tècnic Industrial (UPC) 
  Professor Titular i membre de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l’Institut Químic de Sarrià 

  Oriol Quintana 
  Doctor en Humanitats (UPF) 
  Llicenciat en Humanitats (UPF)
  Responsable d'Identitat i Missió IQS

  Llorenç Puig 
  Doctor en Ciències Físiques (UAB)
  Llicenciat en Teologia (Centri Sèvres de París) 

  Rafael González Olmos. DOCTOR ACREDITAT 
  Doctor en Enginyeria Química (URV). 
  Màster en Enginyeria Ambiental (URV). 
  Enginyeria Química (URV). 
  Professor contractat doctor en IQS 
  Investigador i professor de la Universitat de Girona  
  Investigador del Centre de Recerques Energètiques i Mediambientals 
  Investigador de l’UFZ-Helmholtz Centri for Environmental Research, Alemanya 

  Flavio Comim. DOCTOR ACREDITAT 
  PhD en Economia (1998, Universitat de Cambridge) 
  Mphil en Economia (1994, Universitat de Cambridge) 
  MSc (1993, University of Sao Paulo)
  Responsable Departament Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià 
  Economista Sènior per al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) al Brasil, 2008-2010. 
  Consultor per a les Nacions Unides, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides (PNUMA), l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, Ciència i Cultura (UNESCO), així com per al PNUD de Nova York.

  Joan Carrera i Carrera. DOCTOR ACREDITAT 
  Llicenciat en Medicina i Cirurgia (UB) 
  Llicenciat en teologia (Pontifícia Universitat Gregoriana) 
  Doctor en Teologia Moral Facultat de Teologia de Catalunya) 
  Professor ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya 
  Professor col·laborador del Departament de Ciències Socials d’ESADE-URL 
  Membre de l'equip del centre d'estudis Cristianisme i Justícia. 

  Francesc Torralba i Rosselló. DOCTOR ACREDITAT 
  Doctor en Filosofia (UB) Doctor en Teologia (Facultat de Teologia de Catalunya) 
  Doctor en Pedagogia (URL) 
  Doctor en Història, Arqueologia i Arts Cristianes (2022, Ateneu Universitari Sant Pacià, Facultat Antoni Gaudí) 
  Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull. 

  David Lorenzo Izquierdo. DOCTOR ACREDITAT 
  Llicenciat en Humanitats (UPF) 
  Doctor en Humanitats i Ciències Socials -àrea d'ètica i Filosofia Moral UIC). 
  Ha estat professor i investigador en diverses Universitats, espanyoles i estrangeres. Actualment és professor d'Antropologia i ètica a l'Escola d’Infermeria Sant Joan de Déu (Barcelona).

  Francisco José Cambra Lasaosa. DOCTOR ACREDITAT 
  Llicenciat en Medicina. 
  Doctor en Medicina i Cirurgia. Màster en Bioètica.
  Cap del Servei de Vigilància intensiva Pediàtrica de l'Hospital Matern-Infantil Sant Joan de *Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona).

 • MODALITAT

  Modalitat semipresencial: La metodologia d'aprenentatge combina treball asíncron i treball síncron. El treball asíncron es desenvolupa a través del campus virtual i inclou lectures i treball amb altres materials docents, realització d'exercicis, participació en els fòrums de debat del campus virtual, reflexió i recerca personal.
  El treball síncron es desenvolupa en les sessions presencials i/o via streaming. En aquestes sessions l’alumnat tindrà l’oportunitat de resoldre dubtes, analitzar casos y participar en debats per l'aprofundiment, la reflexió i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i les problemàtiques detectades en la pràctica professional.


  Modalitat online: La metodologia d'aprenentatge pivota entorn al campus virtual, en el qual l'alumnat té accés als diferents materials docents (escrits o audiovisuals), incloent-hi bibliografia recomanada i complementària. Així mateix, el campus proporciona espais de trobada entre l'alumnat i el professorat per a la realització i comentari d'exercicis pràctics, la participació en debats a través dels fòrums i la tutorització contínua de cada alumne o alumna.