Ètica / Updates, Cursos i Monografies

Formació postgrau
A distància
Hores:
Presencials:
14 h.
A distància:
16 h.
Totals:
30 h.

Modalitat: online amb sessions sincròniques

Horas presencials: 14h

Horas a distància: 16h

Idioma: castellà

Dates: gener-març 2022
 

PRESENTACIÓ

Aquest curs facilita la preparació per a l'acompanyament a persones en situació de final de vida.

La pandèmia de COVID-19 ha posat en evidència la necessitat de dotar els professionals sanitaris i de cures d'eines que els permetin acompanyar les persones en situació de final de vida i de dol. Aquesta necessitat es fa encara més palesa en una societat que, com ja han assenyalat diversos autors (Poveda J, Laforet S), dóna l'esquena a la mort. L'elevat nombre de casos de burnout en professionals que han atès processos de final de vida en el decurs de la pandèmia posa en evidència la necessitat de dotar aquests professionals d'eines que els capacitin per acompanyar processos de mort i de dol de manera satisfactòria tant per a la persona acompanyada i la seva família com per al propi professional, i no només en contextos d'emergència sanitària, sinó en qualsevol procés d'acompanyament a la mort.

 • OBJECTIUS
  • Entendre com les característiques de la nostra societat determinen la vivència de la mort, tant a nivell personal com col·lectiu
  • Familiaritzar-se amb les particularitats dels diferents escenaris en els quals pot tenir lloc el decés.
  • Entendre en què consisteix l'atenció pal·liativa i les seves principals característiques.
  • Dotar d'eines per preparar-se per acompanyar persones en situació de final de vida.
 • DESTINATARIS

  Dirigit especialment a metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials, així com a qualsevol persona interessada en aprofundir sobre el tema de l'acompanyament al final de la vida. 

 • NOMBRE DE PLACES

  Màxim 30 per curs. L’IBB es reserva la possibilitat de suspendre la convocatòria si no s’assoleix un mínim d’alumnes suficient.

 • MODALITAT

  Modalitat mixta. Durada total: 30 hores, de les quals, 16 hores a distància (a través del Campus Virtual de l’Institut) i 14 hores per streaming (videoconferència en directe, a través de la plataforma Zoom).

 • METODOLOGIA DOCENT
  • Set sessions online en directe (videoconferència a través de la plataforma Zoom) de 2 hores de durada cadascuna.
  • Cada sessió online es complementa amb material docent (textos o materials audiovisuals -vídeos o presentacions de diapositives locutades- preparats pels docents) i bibliografia específica (articles de referència o altres lectures o materials audiovisuals recomanats), disponibles des de una setmana abans de la sessió en línia.
  • També s'inclou un debat en el fòrum del campus virtual de l'Institut Borja de Bioètica, dinamitzat pel professorat, per a cadascuna de les unitats docents, des d'una setmana abans de la sessió en streaming.
  • Realització d'una tasca proposada pel professorat a l'acabar cada unitat.
 • PROGRAMA

  PROGRAMA "ASPECTES ÈTICS EN L'ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA"

  La mort en la nostra societat: aspectes antropològics i socials

  • Professors: Joan Carrera i Francesc Torralba

  Atenció integral al final de la vida: definicions i conceptes

  • Professor: Joan Bertran

  Atenció pal·liativa

  • Professor: Joan Carles Trallero
  Atenció Pal·liativa Pediàtrica. Els nens davant la mort
  • Professor: Sergi Navarro
  ​​​​​La mort en vigilància intensiva: aspectes ètics
  • Professor: Francisco José Cambra

  El professional sanitari davant la mort

  • Professor: Montse Esquerda

  Acompanyament i suport a persones en situació de dol

  • Professor: Montse Esquerda

  *Veure document adjunt: Cronograma de l’activitat

 • PROFESSORAT

  DIRECCIÓ I TUTORITZACIÓ DEL CURS

  Montse Esquerda

  Doctora en Medicina, especialista en Pediatria. Llicenciada en Psicologia. Màster en Bioètica. Directora de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  PROFESSORAT

  Joan Bertran  

  Doctor en Medicina i Cirurgia
  Especialista en Medicina Interna 
  Metge Cap del Servei de Medicina Interna. Metge de la Unitat de Cures Pal·liatives de Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona
  Màster en Ètica Aplicada i Bioètica

  Francisco José Cambra

  Pediatre. Doctor en Medicina i Cirurgia. Cap de la Unitat Cures Intensives Pediàtriques de l'Hospital Matern-Infantil Sant Joan de Déu d'Esplugues LL. (Barcelona). Màster en Bioètica. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Joan Carrera

  Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Doctor en Teologia Moral. Professor col·laborador del Departament de Ciències Socials d'ESADE-URL. Professor de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL.

  Sergi Navarro

  Llicenciat en Medicina. Responsable de la Unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu.
  Màster en Psicologia Infantil. Màster universitari en Atenció i Cures Pal·liatives
  President de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos.
   

  Francesc Torralba

  Filòsof, teòleg, director de la Càtedra ETHOS-URL i professor de l'equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Joan Carles Trallero

  Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Màster en CuresPal·liatives. Presidente de la Fundación Paliaclínic.

 • ACREDITACIÓ

  Activitat de la formació continuada acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) amb 5,2 crèdits.

  Expediente núm: 09/028645-MD

  El nombre d'hores atorgades són:30,00 (Hores presencials:14,00; Hores a distància: 16,00)

  Es lliurará certificat/diploma acreditatiu als participants.

Documents adjunts

PROGRAMA/CRONOGRAMA DE L'ACTIVITAT