Ètica / Updates, Cursos i Monografies

Formació universitària
Medicina i salut
Presencial / A distància
Hores:
Presencials:
8 h.
Totals:
8 h.

Semipresencial:
Presencial: a l’Auditori Plaza de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona  
En línia: a través de Zoom (es facilitarà enllaç)
Idioma: castellà
Data: 5 de juliol de 2023
Horari: de 9:00h a 17:00h

Ensenyant Bioètica en el segle XXI. Noves aproximacions per a Nous temps

Els enormes i trepidants canvis tecnològics i socials fan imprescindibles nous enfocaments pedagògics en la docència de la Bioètica.

Aquesta jornada analitza aquests canvis i proporciona les eines i habilitats necessàries per a una docència eficaç d'una matèria tan crucial per a la nostra societat i les societats del futur, com és la Bioètica.

Programa de la Jornada

Auditori Plaza de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, de 9 a 17 h.

Documents adjunts

Programa Jornada UeRL