Ètica / Updates, Cursos i Monografies

Formació universitària
Medicina i salut
Presencial
Hores:
Presencials:
10 h.
Totals:
10 h.

Durant el període de maig a juliol la Universitat d’Estiu Ramon Llull ofereix un ampli programa acadèmic en diversos àmbits: idiomes; ciències, enginyeria i arquitectura; ciències socials; art i comunicació; i salut i benestar. El programa també inclou una oferta específica de cursos Summer School, adreçats a un públic internacional, i de cursos Campus Junior, per al públic preuniversitari.

El programa de la Universitat d’Estiu Ramon Llull és elaborat per una comissió acadèmica formada per representants de les facultats i centres de la URL com l’Institut Borja de Bioètica que cada any presenta una jornada de la seva oferta acadèmica.

L’Institut i les seves jornades a la Universitat d’Estiu Ramon Llull:

2018 - Reflexions ètiques entorn les medicines complementàries i alternatives
2017 - Consentiment informat: de l’obligació legal a l’excel·lència ètica
2016 - El respecte a la intimitat i la confidencialitat en el segle XXI: un repte per als professionals de la salut
2015 - La bioètica a través del cinema
2014 - L’atenció a la cronicitat: model de bona pràctica 
2013 - Salut 2.0: un canvi de model? 
2012 - Qüestions ètiques en salut mental infantil i juvenil

  • Jornada IBB-UeRL 2019 "Sistema sanitari, en crisi o en canvi? Una mirada ètica constructiva"

    L'Institut Borja de Bioètica-URL organitza aquesta jornada en el marc de la Universitat d'Estiu Ramon Llull. 

    La jornada pretén oferir una mirada global a les crisi o els canvis profunds del sistema sanitari: recursos limitats, adequació de serveix, saturació, burn-out; alhora que es planteja des del punt de vista ètic, quines possibles respostes constructives poden desenvolupar-se.

    Tindrà lloc el dia 11 de juliol de 2019, en horari de 9.15 a 18.30 h., a l’Aula 10 de l'Edifici Docent Sant Joan de Déu (Esplugues de Ll.).