Confidencialitat en situació de fi de vida

79
Espai de Reflexió Ètica de l'Ajuntament de Lleida

La treballadora social es planteja si cal o no iniciar una intervenció davant la decisió del pare i la repercusió que tindria sobre els menors, atès que entren en conflicte la decisió del pare en la gestió del procés de morir i els drets dels menors a compartir la decisió amb la seva mare una informació que afecta la seva vida personal.