El mal i la consciència moral

73
Francesc Borrell Carrió

En tots els casos l’autor ens adverteix que un gran regulador de la vida en comunitat és la vergonya, de
manera que aquestes persones amb escassa sensibilitat per a sentir-se avergonyides —o experimentar
la culpa— són especialment perilloses.