Intervenció de cataractes en situació de fi de la vida

71
CEA Hospital Sant Joan de Déu Martorell

Està indicada la cirurgia en aquest pacient, en què el pronòstic sembla que és de mesos, però hi ha dubtes que superi els 12 mesos de vida?

Donat el seu procés evolutiu de malaltia i el pronòstic de la situació, seria èticament correcte poder avançar la cirurgia, tenint en compte que s'altera la llista d'espera d'altres pacients dins del sistema públic de salut? Cal tenir en compte que la seva qualitat de vida està molt relacionada amb la lectura.