No acceptació de la incapacitació total

69
Grup de Reflexió d'Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

L’Andreu, en nom de la seva autonomia, demana poder canviar de vida tot i que hi ha una sentència judicial
d’incapacitació total. Una part de l’equip de professionals considera que l’Andreu és autònom per prendre
aquesta decisió, mentre que una altra part de l’equip no ho té tan clar i prefereix esperar que es faci una nova revisió de la incapacitació de l'Andreu.