Rebuig a les proves diagnòstiques

73
CEA Consorci Hospitalari de Vic

El conflicte sorgeix com a conseqüència de les discrepàncies de valors entre el pacient i el/s dels professional/s sanitari/s. Es tracta, en definitiva, de l’enfrontament de dos posicionaments: l’obligació del metge de proposar la millor teràpia per al pacient i el dret del pacient a rebutjar el tractament que se li ofereix.