Rebuig a un tractament tuberculostàtic

83
CEA Fundació Salut Empordà

El conflicte ètic es troba en el fet que el rebuig del tractament per part del pacient suposa l’evolució d’una malaltia infectocontagiosa greu que implica un risc de salut per possible contagi a tercers.