La revista Bioètica & debat és l’espai públic des d’on l’Institut Borja de Bioètica impulsa el debat bioètic.

Aquesta publicació nascuda l'any 1995 representa la consolidació d'un projecte que té com a eix la promoció del diàleg entorn de totes les qüestions ètiques generades pel desenvolupament i l'aplicació de les ciències de la vida i les ciències de la salut.

Des de l'Institut Borja de Bioètica varem pensar que aquesta revista, amb caràcter divulgatiu, és una publicació útil i interessant, tant per als professionals com per al públic en general. Per això volem que Bioètica & debat sigui una revista oberta a les diferents aportacions que li puguin arribar. Amb aquesta participació volem crear debat potenciant el diàleg bioètic tenint sempre present que l'objectiu és impulsar la reflexió bioètica des de la pluralitat de pensament.Per això si vols publicar el teu article a la nostra revista t’oferim els requisits en aquest document que porta per títol "Instruccions per als autors".

Direcció

Joan Bertran i Muñoz

Consell de Redacció:

  • Margarita Bofarull i Buñuel
  • Francisco José Cambra Lasaosa
  • Joan Carrera i Carrera
  • Montserrat Esquerda i Aresté
  • Albert Florensa Giménez
  • Bernabé Robles del Olmo
  • Helena Roig Carrera
  • Rosa Servent i Pedescoll
  • Francesc Torralba i Roselló

L'any 2021 el preu de la subscripció anual a la Revista Bioètica & debat és de 30 € (IVA inclòs), 36 Euros EEUU/Llatinoamèrica i s'editen tres exemplars. A més del format digital (PDF), la publicació es distribueix impresa mitjançant subscripcions anuals.

Més informació al correu-e: bioeticaidebat@ibb.url.edu

Subscripció peninsula i europa

Anual
30€ IVA inclòs

Subscripció EEUU i llatinoamèrica

Anual
36€ IVA inclòs

Números publicats

El conflicte d'interessos en els professionals de la salut

Número: 81
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
maig - agost 2017
Editorial: Conflicte d'interessos: el valor de la persona i del bé comú Biodebat: El conflicte d’interessos en els professionals de la salut (Comissió Justícia i Salut (Justícia i Pau i No-Gracias Catalunya)

Salut mental i addiccions en el sistema de justícia juvenil: aspectes ètics

Número: 80
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
gener - abril 2017

Editorial: El respecte a l'autonomia encara ha d'anar més enllà Biodebat: L'adolescent amb problemes de salut mental i addcions en el sistema de justícia juvenil: aspectes ètics (Maria Ribas Siñol i Oriol Canalias Perez) Viatge a les entranyes de l'animalisme (Rafael Amo Usanos) La presa de decisions i el procés d'informació en nens i adolescents (Montse Esquerda i Aresté i Cristina Nolla) Notícies Cas pràctic: Rebuig parcial de tractament (CEA Consorci Sanitari de Terrassa) Biblioteca: Viure èticament (Ester Busquets i Alibés) Agenda Cinema: Fer-nos-en càrrec. La noia desconeguda (Tomás Domingo Moratalla)

La transsexualitat medicalitzada: una mirada ètica

Número: 79
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
setembre - desembre 2016

Editorial. La transsexualitat: el gènere a debat La transsexualitat medicalitzada: una mirada ètica (Sabel Gabaldón) Implicacions ètiques d’una col·lecció de mostres control de població pediàtrica (Anna Codina, Victòria Cusí) Neuroteologia fonamental, una proposta ètica (Montserrat Escribano) Noticies Cas pràctic.Confidencialitat en situació de fi de vida (Anna González) Biblioteca. Bioètica: un nou paradigma (Sergio Ramos) Cinema. L'acció que convé. Sully (Tomás Domingo Moratalla)

Humans animals versus animals no humans?

Número: 78
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
maig - agost 2016
Editorial: El debat sobre els drets dels animals. Humans animals versus animals no humans? (Jordi Ordi) L'eugenèsia i el mite de la millora (Anna Porta i Bernabé Robles) Què va poder passar en l'assaig clínic de BIOTRIALS? (Pau Ferrer) Noticies Cas pràctic: Ús de càmeres de videovigilància Cinema: Taques netes. Hipòcrates (Tomás Domingo) Biblioteca: Ètica dels serveis socials (Ester Busquets)

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària

Número: 77
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
gener - abril 2016
Editorial: Drets i deures de la ciutadania amb la salut i l'atenció sanitaria La Carta de drets i deures dels ciutadan en relació amb la salut i l'atenció sanitària (Sergio Ramos) Neuroimatge en l'estat vegetatiu: llums o miratges? (Bernabé Robles) Aspectes ètics de la investigació en els nens: la utilització de mostres biològiques. (Victòria Cusí) Novament amb l'objecció de conciència dels farmacèutics (José Javier Ordóñez) Noticies Cas pràctic Biblioteca

La mort i el dol en la infància

Número: 76
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA
setembre-desembre 2015

Editorial: Infants davant la mort. Limitació de l'esforç terapèutic a pediatria (Fco José Cambra) Aspectes ètics en l'atenció pal·liativa pediàtrica (Sergi Navarro) El nen davant la pròpia mort (Núria Carsí) El dol dels nens (Montse Esquerda, Clàudia Gilart) Noticies Biblioteca Com tractar les persones (Esther Busquets) Figurar-se la vida. Cartes a Déu (Tomás Domingo)

Revista Bioètica & Debat