En un món globalitzat cada vegada té més sentit el treball en xarxa amb altres institucions d’arreu del món. En aquest sentit, l’IBB ha consolidat i ampliat en els darrers anys la seva xarxa de relacions internacionals, tant pel que fa a la docència, com a la recerca o l’assessorament.

Bioètica & debat

La revista Bioètica & debat, de gran tradició a l'IBB, va néixer l'any 1995 amb la finalitat d'abordar, de manera rigorosa i, alhora, divulgativa, tots els temes que interessen en el debat bioètic contemporani. Té una periodicitat quadrimestral i s'edita en dues llengües: castellà i català. Al llarg dels seus més de 20 anys d'història, Bioètica & debat ha acostat la Bioètica a persones de diferents perfils: acadèmics, professionals, estudiants o altres persones interessades en la bioètica.

Revista Iberoamericana de Bioética

La Revista Iberoamericana de Bioética és una revista científica de periodicitat quadrimestral editada com un Open Access Journal per l’IBB juntament amb altres setze centres universitaris de l’àmbit iberoamericà. Va nèixer l’any 2016 amb l’objectiu de prestar un servei d’informació i formació al món de la bioètica iberoamericana des del rigor acadèmic. Pretén també ser una eina eficaç per a la formació integral dels alumnes en bioètica en diversos cursos, seminaris, màsters i programes de doctorat, així com de qualsevol professional interessat en la bioètica.

Ramon Llull Journal of Applied Ethics

L’IBB és co-editor del Ramon Llull Journal of Applied Ethics, juntament amb la Càtedra ETHOS‐URL i Herder Editorial. Es tracta d’una revista de caire acadèmic editada íntegrament en anglès i inclosa en diverses bases d’indexació. Està dedicada a la publicació d’articles originals, seleccionats a través d’un acurat procés de revisió per parells, sobre ètiques aplicades, com ara bioètica, ètica organitzativa, ètica empresarial, ètica dels mitjans de comunicació, ètica i psicologia, ètica i noves tecnologies o Responsabilitat Social Corporativa.