INVESTIGACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS ACADÈMIQUES

L'IBB també desenvolupa investigació en col·laboració amb altres institucions acadèmiques. En aquest sentit, participa conjuntament amb la Universidad Pontificia de Comillas i amb la Universidad de Deusto/Deustuko Unibersitatea, en el marc de l’agregació Aristós Campus Mundus, en diversos estudis de recerca.

L’IBB manté un Conveni de col·laboració amb la Fundación Rioja Salud, a través del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), per al desenvolupament conjunt d’activitats d’investigació en bioètica.

XARXES INTERNACIONALS DE BIOÈTICA

En un món globalitzat cada vegada té més sentit el treball en xarxa amb altres institucions d’arreu del món. El IBB ha consolidat i ampliat en els darrers anys la seva xarxa de relacions internacionals, tant pel que fa a la docència, com a la recerca o l’assessorament.

EUROPEAN ASSOCIATION OF CENTRES OF MEDICAL ETHICS (EACME)

L’IBB és membre de la European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), de la qual n’és, a més fundador. Com a tal, participa cada any de les trobades anuals d’aquesta associació així com en les decisions estratègiques sobre la mateixa.

EUROPEAN FORUM OF GOOD CLINICAL PRACTICES

L’IBB també és membre de l’European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP), una entitat sense ànim de lucre, fundada per i per a professionals de la recerca biomèdica, amb l’objectiu de promoure l’ètica de la recerca i l’ús habitual d’alts estàndards de qualitat en tots els estadis de la recerca biomèdica al llarg de tota Europa.

EUROPEAN CLINICAL ETHICS NETWORK (ECEN)

L’Institut participa en aquesta Xarxa Europea d’Ètica Clínica constituida en 2005 amb la finalitat de compartir activitats en aquest àmbit. Es tracta d’un grup de treball integrat per 27 membres de 12 països europeus que es reuneixen dues vegades l’any.

CONVENIS INTERNACIONALS AMB ALTRES INSTITUCIONS

L’IBB manté convenis internacionals amb algunes institucions amb l’objectiu de desenvolupar projectes conjunts en docència, recerca i assessorament:

Conveni de col·laboració amb la Universidad de Desarrollo (Santiago de Chile) – Centro de Bioética de la Facultad de Medicina, per impartir el Magíster Interuniversitario de Bioética. i organitzar el Seminario Internacional de Bioética.

  • Conveni de col·laboració amb la Universidad Ces (Colòmbia) per a la cooperació acadèmica i cultural en l’àmbit de la bioètica.
  • Conveni de col·laboració amb la Universidad Centreamericana (UCA) de Nicaragua per desenvolupar cursos i títols en Bioètica promovent  l’intercanvi acadèmic i cultural d’estudiants, docents i investigadors.
  • Conveni de col·laboració amb la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT) en l'àmbit de la cooperació acadèmica i cultural, promovent l'intercanvi d'estudiants, docents i investigadors, de material bibliogràfic i informació, així com també esdeveniments científics i culturals.