• Curs intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques Clíniques per a l'inici d'un estudi d'investigació
  • TEU en Ètica de la Recerca Biomèdica

L’IBB, compromès amb la formació en ètica de la recerca, imparteix aquest Curs intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques Clíniques per a l'inici d'un estudi d'investigació amb l’objectiu primordial de proporcionar als investigadors clínics una formació bàsica en la metodologia dels diferents tipus de recerca, posant-hi especial èmfasi en les anomenades Normes de Bona Pràctica Clínica.

Es tracta d’un curs online a disposició permanent dels investigadors, que el poden realitzar segons la seva disponibilitat i necessitat del temps.

La investigació biomèdica en les últimes dècades ha presentat un ampli desenvolupament plantejant múltiples preguntes, que requereixen per a la seva resposta una visió transdisciplinar, més enllà de l'àmbit cientifico-tecnològic. La complexitat i amplitud en la investigació biomèdica actual requereix un abordatge ètic. La bioètica es desenvolupa com a disciplina que promou la reflexió en valors i principis aplicats a la investigació en salut i biomedicina.

El títol d'Expert Universitari en Ètica de la recerca biomèdica ofereix una formació completa i exhaustiva
sobre el desenvolupament de les bases ètiques de la investigació biomèdica, la història de l'ètica de la investigació, el coneixement de les normes de Bona Pràctica Clínica en Investigació, així com aspectes ètics segons la metodologia del projecte, per exemple aspectes ètics en assajos clínics amb medicaments, mostres biològiques, estudis genètics o investigació qualitativa.
 
 

Documents adjunts

Descarrega la Fitxa Curs Intensiu d'Ètica i BPC Descarrega la Fitxa del TEU en Ètica de la Investigació Biomèdica