Recerca en el camp de la Bioètica, abastant un ampli ventall de temes, com ara l’inici i el final de la vida, la relació professional-pacient, el desenvolupament de la consciència moral en professionals sanitaris, el sobrediagnòstic i sobretractament, la gestió de recursos sanitaris o la pròpia fonamentació de la bioètica.

L’objectiu del Grup d’Investigació en Bioètica (GIB) és dur a terme recerca en el camp de la Bioètica, abastant un ampli ventall de temes, com ara l’inici i el final de la vida, la relació professional-pacient, el desenvolupament de la consciència moral en professionals sanitaris, el sobrediagnòstic i sobretractament, la gestió de recursos sanitaris o la pròpia fonamentació de la bioètica.

El GIB, que va ser reconegut en 2015 com a Grup de Recerca Emergent per la Comissió de Recerca de la Universitat Ramon Llull, està format per professionals de diferents àmbits, com ara la medicina, la infermeria, la filosofia, la teologia o el dret, de manera que permet incorporar la dimensió transdisciplinària, tan pròpia de la bioètica, a la generació de coneixement al servei de la societat.

Investigadors del Grup:

  • Montserrat Esquerda Areste
  • Francisco José Cambra Lasaosa
  • Margarita Bofarull Buñuel
  • David Lorenzo Izquierdo
  • Joan Bertran Muñoz
  • Francesc Torralba Roselló

Publicacions del Grup:

  • Francesc Torralba Roselló
                  ORCID:https://orcid.org/0000-0020-3726-865