1. Ètica i genètica
  2. Desenvolupament ètic, empatia i ‘burnout’ en estudiants i professionals sanitaris
  3. Decisions sobre salut en nens i adolescents
  4. Criteris ètics per a la distribució de recursos: replantejant els sistemes públics de salut.

L'activitat investigadora de l’Institut Borja de Bioètica s’estructura al voltant de 4 línies principals:

  1. Ètica i genètica. En les últimes dècades, la genètica ha estat una de les disciplines científiques que més desenvolupament ha experimentat, des dels estudis preliminars de Mendel fins a la seqüenciació del genoma humà en el marc del projecte Genoma Humà, generant múltiples conflictes ètics en àmbits com edició genètica, test genètics, diagnòstic presimptomàtic, confidencialitat, consell genètic i altres. L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és analitzar els diferents conflictes ètics derivats del desenvolupament genètic.
  2. Desenvolupament ètic, empatia i ‘burnout’ en estudiants i professionals sanitaris. El desenvolupament moral dels professionals sanitaris juga un paper fonamental en la qualitat de l’assistència, la seguretat i la qualitat de vida del pacient. L’objectiu d’aquesta línia de recerca és analitzar com els estudiants i professionals sanitaris desenvolupen la seva competència moral, així com la seva relació amb l’empatia i el ‘burnout’.
  3. Decisions sobre salut en nens i adolescents.  Valoració de la competència del menor en la presa de decisions en assistència a la salut i investigació. La participació de nens i adolescents en els processos assistencials suposa un nou repte. No només requereix un canvi d’actitud cap al menor sinó també l’adquisició de coneixements i aptituds que faci possible la presa de decisions compartida i els processos d’informació. En aquest context, és per tant crucial el desenvolupament d’una valoració de la competència del menor que pugui ser fàcilment ajustada i aplicada en el marc del temps habitual d’una consulta clínica.
  4. Criteris ètics per a la distribució de recursos: replantejant els sistemes públics de salut. En les societats occidentals, la demanda de serveis de salut creix més ràpid que la disponibilitat de recursos. Les malalties cròniques, l’envelliment de la població, el desenvolupament de la biotecnologia, els canvis socials, el risc de sobrediagnòstic i sobretractament són alguns dels problemes actuals.