GUIES, PROTOCOLS I RECOMANACIONS

Recomendaciones sobre cuidar y acompañar personas en situación de  últimos días y a su familia y/o cuidadores. SECPAL

http://www.secpal.com//Documentos/Blog/DOCUMENTO%20SOBRE%20ACOMPAN%CC%83AMIENTO%20_COVID%2019.pdf

LES CURES PAL·LIATIVES DURANTUNA EMERGÈNCIA DE SALUT –PANDÈMIA COVID 19

http://www.academia.cat/files/204-8123-FITXER/SCBCPICOVIDok.pdf

Dignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19. Document Consell Català de Col.legis de Metges de Catalunya

https://www.comb.cat/Upload/Documents/8765.PDF

ARTÍCLES

Palliative care in the time of COVID-19. Sebastiano Mercadante,  Claudio Adile, Patrizia Ferrera, Fausto Giuliana, Lidia Terruso, Tania Piccione. En Journal of pain and symptom management. 

https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(20)30245-1/fulltext

"Després de la crisi del covid-19 a Itàlia, s'han introduït greus restriccions per a familiars, amb limitacions o prohibicions en les visites a l'hospital. Per superar parcialment aquests problemes s’ha adoptat “WhatsApp” per aconseguir que els membres de la família participin en rondes clíniques. Els familiars de pacients ingressats a la unitat de cures pal·liatives agudes i a l’hospici van ser cribats durant un període de dues setmanes. Es van plantejar quatre preguntes formals: 1) Li agrada assistir direcatment a la ronda clínica? 2) Estàs satisfet amb la informació obtinguda en aquesta ocasió? 3) Creus que el teu ésser estimat ha estat feliç de veure't durant les rondes clíniques? 4) Aquesta tecnologia pot substituir la vostra presència durant les rondes clíniques? La majoria dels membres de la família tenien una bona impressió, proporcionant puntuacions altes. Tanmateix, es considerava insubstituïble la presència de la cama real (pregunta posterior). Van percebre que la seva estimada, quan va ser ingressada a l’hospici, va haver d’acomiadar-se abans de morir”.

Coronavirus has given doctors a new job: Palliative care. Laura Kolbe.

https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/04/23/coronavirus-has-given-doctors-new-job-palliative-care/#click=https://t.co/Cl05NdRXBb 

"Els metges, en punts calents de coronavirus, han estat testimonis de més desconcert i por en menys de dos mesos del que normalment ens trobaríem en anys de pràctica. Sobretot quan els hospitals han prohibit gairebé tots els visitants per evitar més infeccions, els pacients están aterrits darrera la porta tancada o dela cortina, de la idea que deixaran perdre els seus metges i els que no se’ls va sentir i el món en general. Entenen comprensiblement la por a morir enr solitud i por a l’agonia física.

Un dels molts treballs urgents dels metges, fins i tot que molts de nosaltres releguem les complexitats dels ventiladors, o la cura adequada de les traqueostomies, o els càlculs necessaris per alimentar i hidratar cossos debilitats críticament, és poder calmar les pors i els símptomes físics dels nostres pacients, sincerament. i a fons.”

Death and dying during the pandemic. Editorial. Sarah Yardley, Martin Rolph. En BMJ 

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1472

“Covid-19 ha forçat ràpidament les prioritats utilitàries a dominar la presa de decisions. Com que les llibertats bàsiques són restringides, se’ls demana als individus que facin sacrificis pel bé col·lectiu, inclosos canvis profunds en la forma en què cuidem les persones que moren i les que deixen enrere.

Els hospitals han tancat les portes als visitants, separant els pacients de la família i els amics. Per als pacients amb covid-19 hi ha poc temps per ajustar-se a la possibilitat de mort, ja que el deteriorament és ràpid i la mort sol produir-se no més de 2-3 dies després de la decisió de no oferir ni retirar el suport de cures intensives.

Els informes de famílies van negar l’accés a pacients que van morir de covid-19, els rebutjos a alliberar els cossos i les restriccions als funerals són generalitzats. i pot portar equips de protecció personal adequats (EPI). Però la pràctica és inconsistent i falta consens internacional”.

Palliative care and the COVID-19 pandemic. Editorial. The Lancet 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30822-9/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_content=125723896&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292

"Per als pacients que no sobrevisquin, cal proporcionar almenys cures pal·liatives de gran qualitat. Però COVID-19 ho fa més difícil. El temps és curt quan els pacients es deterioren ràpidament, els professionals sanitaris tenen un treball excessiu, es requereix l’aïllament i es recomana a les famílies que no toquin ni tan sols estiguin a la mateixa habitació que els seus éssers estimats. Aquest escenari s’agreujarà més als països de renda baixa i de renda mitjana on hi hagi escassetat de serveis d’atenció crítica i de cures pal·liatives. També és més difícil fer amb seguretat la cura pal·liativa basada en la comunitat. Molts pacients que ho necessiten tenen un risc més elevat de COVID-19, els equips de protecció estan funcionant i les morts creixents podrien desbordar la prestació habitual de serveis. "

The role and response of palliative care and hospice services in epidemics and pandemics: a rapid review to inform practice during the COVID-19 pandemic. Simon N. Etkind, Anna E. Bone, et al. En Journal of Pain and Symptom Management 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141635/

“Els casos de COVID-19 augmenten ràpidament a tot el món, i el risc de mortalitat és especialment elevat entre els que presenten malalties i multimorbiditat existents. Aquest estudi tenia com a objectiu la síntesi de proves sobre el paper i la resposta dels equips d’atenció pal·liativa i d’atenció hospitalària davant d’epies / pandèmies víriques, per informar la resposta de pandèmia COVID-19 ”.

The Importance of Addressing Advance Care Planning and Decisions About Do-Not-Resuscitate Orders During Novel Coronavirus 2019 (COVID-19). J. Randall Curtis, Erin K. Kross, Renee D. Stapleton. En JAMA

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763952?utm_source=twitter&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=032920#.XoB1Ua_SffI.twitter

“Els clínics han de garantir que els pacients rebin l’atenció que desitgen, alineant l’atenció que es presta amb els valors i objectius dels pacients. La importància de l’atenció concordant amb objectius no és nova ni tan sols és substancialment diferent en el context d’aquesta pandèmia, però la importància de proporcionar una atenció concordant amb objectius s’augmenta de diverses maneres. Els pacients amb més probabilitats de desenvolupar malalties greus seran majors d’edat i tindran una càrrega més gran de malaltia crònica, exactament aquells que poden desitjar renunciar a un suport vital perllongat i que poden considerar que la seva qualitat de vida és inacceptable després d’un suport vital prolongat ”.

Aquest article revisa aspectes clau com ara la planificació d’atenció anticipada o les ordres de no reanimació i revisa com millorar la comunicació en aquesta situació.

Una de les referències inclou una interessant eina de millora de la comunicació:

COVID-Ready Communication Skills, A playbook of VitalTalk Tips https://www.vitaltalk.org/guides/covid-19-communication-skills/

Palliating a Pandemic: ‘‘All Patients Must Be Cared For’’. James Downar, Dori Seccareccia on behalf of the Associated Medical Services Inc. Educational Fellows in Care at the End of Life. En Journal of Pain and Symptom Management.

https://www.jpsmjournal.com/article/S0885-3924(09)01143-9/pdf:

Tot i que tots els sistemes de triatge han garantit l'atenció pal·liativa per a aquelles persones amb atenció crítica, cap jurisdicció encara no ha desenvolupat un pla per acollir el "pla anticipat" en demanda de cures pal·liatives. Els autors presenten una justificació ètica i matemàtica d'un pla de sobretensió de cures pal·liatives i descriuen alguns dels elements clau que han de ser inclosos en aquest pla.

The Potential Role for Palliative Care in Mass Casualty Events. Anne Wilkinson. En Journal of Palliative Care & Medicine.

https://www.omicsonline.org/open-access/the-potential-role-for-palliative-care-in-mass-casualty-events-2165-7386.1000e112.php?aid=4029

La cura pal·liativa utilitza les habilitats de diverses disciplines per millorar la qualitat de vida i atendre les necessitats dels pacients amb malalties greus i de les seves famílies basades en un tractament mèdic basat en l’evidència, un alleujament vigorós dels símptomes i una atenció humanitària quan no hi ha res més a oferir. La cura pal·liativa respecta la humanitat d’aquells que moriran aviat i garanteix la seva comoditat tot donant suport als seus éssers estimats. En circumstàncies normals, les cures pal·liatives tenen un paper complementari a l’assistència mèdica integral centrada en la cura o el control d’una malaltia que posa en perill la vida. En les circumstàncies nefastes d’un MCE, la cura pal·liativa relacionada amb desastres implicaria, com a mínim, la gestió agressiva dels símptomes i l’alleujament del patiment del pacient, inclosa l’evident crida humanitària a alleujar el patiment psico-social, espiritual i religiós de pacients susceptibles de morir.

Palliative care in humanitarian crises: a review of the literature. Elysée Nouve, et al. En Journal of International Humanitarian Action.

https://link.springer.com/article/10.1186/s41018-018-0033-8

Aquesta revisió es va proposar descriure les necessitats, pràctiques, barreres i recomanacions de cures pal·liatives en situacions de crisi humanitària.

A Central Role for Palliative Care in an Influenza Pandemic. Philip Rosoff. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jpm.2006.9.1051

"En la planificació d'una potencial pandèmia de grip, hem de preveure quins pacients seran afectats i quants. En un entorn en què la capacitat de curar està limitada pels recursos restringits tant en tipus com en quantitat, ens trobem davant de difícils opcions. Aquestes opcions no són només mèdiques, sinó que també tenen una dimensió moral única. D’aquesta manera, l’atenció pal·liativa assumiria un paper important i igualitari per satisfer les necessitats d’un nombre potencial de grans pacients. Fer el contrari seria abandonar els que ens necessiten tant, si no més, que els que seran ventilats i rebin oseltamivir. "

VÍDEOS

Sara Pons. VIDEO 1. Acompañar como profesionales sanitarios a los enfermos en esta pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=80vcrcK2e9U&app=desktop

Sara Pons. VIDEO 2. Acompañar serenamente a tu familiar ingresado y duelos en soledad en la pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=x-P-Z8r2_8c

Recomanacions SECPAL (Enric Benito) 

https://www.secpal.com/biblioteca_documentos-covid19-1

El impacto del sufrimiento en los profesionales.

https://www.youtube.com/watch?v=T9ZVSQrwQ6A

"Os necesitamos íntegros y lúcidos"

https://www.youtube.com/watch?v=nw6TtCHK8Qc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Yg00zedCw6mNoLtEq9Bq-KCOItRXNTiq8TKZVY4IMFPh4lUqG_DjFApQ