Mostrant 12 resultats.

Aspectes Ètics en l'Atenció al Final de la Vida

Del 25 de mayo 2021 al 22 de julio 2021
90

Aspectes Ètics en l'Atenció al Final de la Vida (Alumni)

Del 25 de mayo 2021 al 22 de julio 2021
80

Aspectos Éticos en la Atención al Final de la Vida

Del 25 de mayo 2021 al 22 de julio 2021
90

Aspectos Éticos en la Atención al Final de la Vida (Alumni)

Del 25 de mayo 2021 al 22 de julio 2021
80

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2021-22

Octubre 2021 - Junio 2022
750 € Convalidant Curs d'niciació en Bioètica (CIB) de l'IBB* (realitzat abans del 2010)

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2021-22

Octubre 2021 - Junio 2022
1.475 €

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2021-22

A distància (amb tutories presencials voluntàries)
Octubre 2021 - Junio 2022
680 € Convalidant Curs d'Iniciació en Bioética (CIB) de l'IBB (realitzat del 2010 en endavant)

Experto Universitario en Bioética Aplicada en ámbito clínico y asistencial 2021-22

Octubre 2021 - Junio 2022
750 € Convalidando Curso de Iniciación en Bioética (CIB) del IBB* (realizado antes del 2010)

Experto Universitario en Bioética Aplicada en ámbito clínico y asistencial 2021-22

Octubre 2021 - Junio 2022
1.475 €