Mostrant 24 resultats.

Aspectes Ètics en l'Atenció a la Salut Mental i a la Discapacitat

Del 30 d'octubre 2024 al 30 de desembre 2024
175 €

Aspectes Ètics en l'Atenció a la Salut Mental i a la Discapacitat (IBB Alumni Conveni Entitats)

Del 30 d'octubre 2024 al 30 de desembre 2024
155 €

Aspectos Éticos en la Atención a la Salud Mental y a la Discapacidad

Del 30 de octubre 2024 al 30 de diciembre 2024
175 €

Aspectos Éticos en la Atención a la Salud Mental y a la Discapacidad (IBB Alumni Convenio Entidades)

Del 30 de octubre 2024 al 30 de diciembre 2024
155 €

Curs Intensiu d'Ètica i Bones Pràctiques Clíniques per a l'inici d'un estudi d'investigació

Del 5 de gener al 31 de desembre 2024
220 €

Curso Intensivo de Ética y Buenas Prácticas Clínicas para el inicio de un estudio de investigación

Del 5 de enero al 31 de diciembre 2024
220 €

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2024-25

Octubre 2024 - Abril 2025
1.575 €

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2024-25 Conv.

Octubre 2024 - Abril 2025
700€ (convalidant CIB)

Experto Universitario en Bioética Aplicada en el ámbito clínico y asistencialistencial 2024-25 Conv.

Octubre 2024 - Abril 2025
700€ (convalidando CIB)