Mostrant 18 resultats.

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2023-24

Octubre 2023 - Abril 2024
1.575 €

Expert Universitari en Bioètica Aplicada en àmbit clínic i assistencial 2023-24 Conv.

Octubre 2023 - Abril 2024
700 € (convalidant CIB)

Expert Universitari en Ètica aplicada a l'Acció Social i psicoeducativa -Semipresencial- 2023-24

D'octubre 2023 a juny 2024
1.625 € (pagament anticipat abans de 20 de juliol)

Experto Universitario en Bioética Aplicada en ámbito clínico y asistencial 2023-24

Octubre 2023 - Abril 2024
1.575 €

Experto Universitario en Bioética Aplicada en ámbito clínico y asistencial 2023-24 Conv.

Octubre 2023 - Abril 2024
700 € (convalidando CIB)

Experto Universitario en Ética aplicada a la Acción Social y Psicoeducativa -Semipresencial- 2023-24

De octubre 2023 a junio 2024
1.625 € (pago anticipado antes de 20 de julio)

Iniciació Bioètica - Tardor 2023

Octubre 2023 - Febrer 2024
485 €

Iniciació en Bioètica - Trador 2023 (Alumni / Conveni entitats)

Octubre 2023 - Febrer 2024
405 €

Iniciación Bioética - Otoño 2023

Octubre 2023 - Febrero 2024
485 €