Rebuig a una intervenció quirúrgica i el seu tractament mèdic

77
CEA Fundació Sanitària de Mollet

El metge i la resta de membres de l'equip, en nom del principi de beneficiència, volen tractar la pacient, perquè creuen que és la millor opció possible però la pacient rebutja lliurement el tractament en nom del principi d'autonomia.