L'equip acadèmic de l'IBB imparteix dues comunicacions en el Congrés Anual de l'EACME a Cluj-Napoca (Romania)

06 setembre 2021

Sota el lema Ètica intel·ligent, tendències per al futur la Conferència Anual 2021 de l'Associació Europea de Centres d'Ètica Mèdica (EACME) se celebrarà del 9 a l'11 de setembre en la Universitat de Medicina i Farmàcia luliu Hatieganu, a Cluj-Napoca (Romania).

L'equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica (IBB)-URL, membre fundador de la European Association of Centres of Medical Ethics (EACME), impartirà dos comunicacions orals en les diverses sessions paral·leles del seu Congrés Anual.

Montserrat Esquerda, directora de l’IBB, impartirà la comunicació oral Por a la mort en estudiants de medicina 1998-2019 on s'avalua la por a la mort en una mostra d'estudiants de medicina entre 1998 a 2019. La falta de formació entorn del sofriment i la mort, el dolor i la pèrdua, s'associa a un context sociocultural que evita parlar o acostar-se a la mort podent obstaculitzar la presa de decisions ètiques sobre el final de la vida.

La segona comunicació oral Ètica, dades i informació en la seqüenciació del genoma en nounats a càrrec de David Lorenzo, membre de l'equip acadèmic, girarà entorn d'un dels debats actuals en Genètica. En l'actualitat gràcies a les tecnologies genòmiques és possible detectar les malalties que poden sofrir a curt, mitjà o llarg termini els nounats, però les proves genòmiques plantegen algunes qüestions ètiques importants que es poden classificar en tres tipus diferents: els relacionats amb l'objecte del garbellat (gens que han d'analitzar-se), els relacionats amb la informació (com s'ha de gestionar) i els relacionats amb qüestions de justícia (costos econòmics, població a incloure en alguns programes de detecció). La conferència se centrarà en com s'ha de tractar la informació sobre la seqüenciació genòmica.

La Conferència Anual 2021 de l’EACME oferirà l'oportunitat d'explorar nous problemes ètics relacionats amb l'atenció mèdica en el context del ràpid avanç de les tecnologies en salut. 

L'objectiu de les conferències és facilitar un enfocament multidisciplinari de les qüestions ètiques plantejades pels avanços científics i tecnològics en l'assistència sanitària en reunir acadèmics de la bioètica de tota Europa.

Per això en el Congrés s'abordaran les conferències sota els següents temes de debat:

1.    Actualitzacions en filosofia i dret 
2.    Noves tecnologies, vulnerabilitats i noves malalties 
3.    Innovacions en l'ensenyament i el suport a la pràctica ètica 
4.    Ètica de la recerca, integritat i governança

L’Institut Borja de Bioètica-URL és una de les institucions fundadores de l'Associació Europea de Centres d'Ètica Mèdica (EACME) que des del seu inici en 1986 contribueix a la recerca i debat sobre les qüestions ètiques en la pràctica mèdica, la política sanitària i les ciències biomèdiques, així com nous enfocaments en l'ètica clínica, en l'ètica de la recerca i en la docència.

Lloc web de la conferència: http://www.confix.eu/