Revisant la Història

Revisant la Història

Fritz Jahr i Hans-Martin Sass, una introducció a la bioètica

Fritz JAHR and Hans-Martin SASS, an Introduction to Bioethics
Revisant la Història

Les Ciències de la vida i l’ensenyament de l’ètica (1926)

Life Sciences and Teaching of Ethics
[Wissenschaft vom Leben und Sittenlehre]