Cal fer present la Bioètica en l'educació

Resum

Si la finalitat de l'educació és que l'alumne aprengui a conèixer, aprengui a aprendre, aprengui a conviure i aprengui a ser, queda clar que la bioètica té un paper important en aquest camp. Haurà de contribuir a formar persones autònomes, amb criteri, justes i que vetllin pel bé. En definitiva, persones capaces de construir un futur millor.

Publicat
15 | 2 | 2024
Marta Pomés Raventós

Llicenciada en Filosofia. Màster en Bioètica. Postgrau d'Acompanyament Espiritual

Paraules clau / Keywords
Comparteix:
IMPRIMIR
Blog

Segons l'Informe Delors1 la finalitat de l'educació és que els alumnes aprenguin a conèixer, aprenguin a aprendre, aprenguin a conviure i aprenguin a ser.

D'això s'entén que l'educació ha de contribuir a formar les persones perquè aquestes puguin participar plenament en la societat.

Estem parlant, doncs, d'una formació integral de la persona. No es tracta només, de dotar de coneixements a l'alumne; sinó d'educar-lo en sabers, emocions i valors. Fer-lo capaç de pensar, crear, comprendre, decidir, comunicar, dialogar...

Per fer-ho possible no podem perdre de vista quin és el context i el moment en què eduquem. Ara, eduquem a infants i joves del segle XXI; segle en què els avenços tecnològics fan aparició amb una rapidesa creixent. L'evolució és constant i els canvis, les incerteses i les inquietuds són presents en el dia a dia.

És un context en què el volum d'informació és immens; però justament l'excés d'informació porta a la desinformació o mala informació. Això dificulta el diàleg i l'entesa, porta a posicions més superficials i amb poc sentit o fonament.

Sabent això, hem d'ensenyar a aprofundir, a buscar sentit. Ensenyar a comprendre. Sent conscients de tots els canvis mèdics, tecnològics i científics, caldrà que reconeguem la necessitat d'entendre què està en joc.

Caldrà que clarifiquem i expliquem conceptes, que posem el focus sobre el fet humà: què vol dir ser persona. I fer-ho amb profunditat i sensibilitat.

I és des d'aquí, des d'aprofundir i comprendre que es podrà desplegar un criteri, que farà l'alumne capaç de decidir, triar amb consciència. És així com el jove tindrà, en paraules de Kant, autonomia moral.

Dubtes i qüestions sobre la identitat de gènere, el final de vida, l'edició genètica o la intel·ligència artificial, ja són presents a les aules i això suposa un repte. És des de l'educació que cal que reconeguem la necessitat i segurament la urgència d'abordar-lo i és des de la bioètica que n'hem de respondre

Dubtes i qüestions sobre la identitat de gènere, el final de vida, l'edició genètica o la intel·ligència artificial, ja són presents a les aules i això suposa un repte. És des de l'educació que cal que reconeguem la necessitat i segurament la urgència d'abordar-lo i és des de la bioètica que n'hem de respondre. Amb l'objectiu, no de fer propera la bioètica (que també), sinó de què la bioètica sigui pont entre la ciència i l'educació, sigui la que faciliti el diàleg entre avenços i valors.

És aquest el repte de la bioètica: ocupar-se de clarificar conceptes, formar la comunitat educativa; perquè aquesta ho faci després amb els alumnes, sensibilitzar la societat i els seus futurs ciutadans.

Els nostres joves hauran de respondre, en un futur no molt llunyà, a decisions i tries com a individus, com a professionals i com a membres d'una comunitat. És ara que hem de formar-los perquè esdevinguin persones autònomes, amb criteri, justes i que vetllin pel bé. Caldrà que responguem a aquest repte des de l'educació i també des de la bioètica.

 

Referència bibligràfica

1. Delors J., presidente. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Madrid: Santillana/Ediciones UNESCO; 1996.