Ètica / Postgraus i especialització universitària

Expert Universitari en Ètica Aplicada a l'acció Social i Psicoeducativa

Formació postgrau
Online / Semipresencial
Crèdits: 15 ECTS

Modalitat: semipresencial/online
Dates:
Octubre 2024 - Juny 2025
Horaris:
1 divendres al mes de 9.00 a 14.00 h i la resta del programa es treballa online

SOLICITAR ADMISSIÓ EN  FACULTAT D'EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL PERE TARRÉS

 • Justificació

  Al segle XXI, una mirada ètica a l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar en les organitzacions.

  En les institucions de l’àmbit social i psicoeducatiu, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina que ofereix instruments i competències per millorar l’atenció i el respecte a les persones, així com la reflexió i el diàleg per donar respostes als reptes ètics que planteja quotidianament l’activitat professional. Perquè aquesta nova mirada d’atenció a les persones sigui efectiva, és convenient que les organitzacions contemplin la seva responsabilitat de crear unes condicions en què l’ètica sigui un element present i transversal en tots els moments i espais de la pràctica diària dels professionals, més enllà de la seva predisposició particular.

  Des d’aquesta perspectiva, la nostra proposta formativa ha fet l’esforç d’incorporar els principals referents en ètica de la intervenció social a Catalunya per tal de dissenyar un curs que aporti una bona formació bàsica per a persones que no tenen formació prèvia en aquesta temàtica, i que a la vegada permeti consolidar i aprofundir els coneixements d’aquelles persones que ja estan iniciades en l’ètica aplicada a la intervenció socioeducativa, de manera que puguin dinamitzar la perspectiva ètica de la institució on treballen. 

 • Objectius

  Objectiu principal

  Que les persones inscrites al curs sàpiguen identificar les qüestions i problemàtiques ètiques del seu àmbit professional i tinguin els coneixements, les competències i les habilitats per donar-hi bones respostes.

  Objectius específics

  • Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en ètica.
  • Conèixer i saber aplicar els aspectes relacionats amb l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencialitat, bon tracte, ...)
  • Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objectivades, el més justes possible.
  • Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir-ne habilitats bàsiques.
  • Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.
  • Implementar el procediment de metodologia de discussió de casos des del punt de vista ètic.
 • Destinataris

  Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/da, mestre/a, enginyer/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en estudis de l’àmbit social i humanístic, com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

 • Programa

  MÒDUL I. FONAMENTS (3 CRÈDITS)
  1. Filosofia moral 
  1.1. Els principals corrents de la filosofia moral.
  1.2. Dogmatisme, relativisme, perspectivisme.
  1.3. Els fonaments dels drets humans.

  2. Conceptes bàsics 
  2.1. Valors, principis, drets, deures, obligacions. 
  2.2. Creences, ètica, moral i llei.
  2.3. Moral de mínims i de màxims, principis prima facie, deontologia, fal•làcies.
  2.4. La gestió dels conflictes de valor més freqüents en les professions socioeducatives.

  3. Ètica professional i institucional
  3.1. Problemàtiques ètiques i problemàtiques tecno-científiques en la pràctica professional.
  3.2. Ètica particular, ètica professional, ètica de les organitzacions, ètica social.
  3.3. La bona pràctica professional: codis deontològics, codis ètics, espais de reflexió ètica.


  MÒDUL II. TEMÀTIQUES CLAU (3,5 CRÈDITS) 
  4. Llibertat. Intimitat i confidencialitat
  4.1. Aspectes antropològics i filosòfics 
  4.2. Aspectes legals 

  5. Secret professional i protecció de dades
  5.1. Aspectes generals 
  5.2. Aspectes legals 

  6. Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes 

  MÒDUL III. HABILITATS I COMPETÈNCIES (2 CRÈDITS) 
  7. Procés deliberatiu i presa de decisions 
  7.1. Comitès d'ètica.
  7.2. Metodologia en la presa de decisions.
  7.3. Casos pràctics per a exercitar-se en la presa de decisions.

  8. La comunicació humana en els processos d'atenció a les persones 
  8.1. L'art de la comunicació. Principis bàsics per a una adequada comunicació amb la persona atesa.
  8.2. Aspectes contextuals de la trobada professional - persona atesa.
  8.3. Gestió de les emocions.
  8.4. Resolució de problemes.

  MÒDUL IV. ÀMBITS ESPECÍFICS (5 CRÈDITS)
  9. Diversitat funcional i salut mental 
  10. Infància i adolescència
  11. Persones grans
  12. Violència masclista 
  13. Interculturalitat 
  14. Altres 

  MÒDUL V. SÍNTESI (1,5 CRÈDITS)
   

 • Metodologia

  Modalitat semipresencial: La metodologia d'aprenentatge inclou lectures de material docent i de bibliografia recomanada i complementària, realització d'exercicis, participació en els fòrums del campus virtual, reflexió i cerca personal. També proporciona espais de trobada presencial per a la deliberació, la reflexió, l'aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i en les problemàtiques detectades en la pràctica professional.

  Modalitat en línia: La metodologia d'aprenentatge pivota entorn al campus virtual, en el qual l'alumnat té accés als diferents materials docents (escrits o audiovisuals), incloent bibliografia recomanada i complementària. Així mateix, el campus proporciona espais de trobada entre l'alumnat i el professorat per a la realització i comentari d'exercicis pràctics, la participació en debats a través dels fòrums i la tutorització contínua de cada alumne o alumna.

 • Direcció i Professorat

  DIRECCIÓ

  Joan Canimas Brugué
  Doctor en Filosofia. Professor de la Universitat de Girona i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

  Helena Roig

  Metgessa de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Coordinadora de Docència de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Jesús Vilar Martín
  Diplomat en Magisteri i doctor en Pedagogia. Professor d’Ètica i pedagogia social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Membre del Comitè d’Ètica de la recerca de la URL.

  PROFESSORAT

  Neus Alberich

  Máster en Antropología Social y Cultural. Professional en la Escola d'Administració Pública de Catalunya, en la Agència Catalana de la Joventut. Professora de l'àmbit d'Acció socioeducativa i diversitat cultural.

  Joan Bertran

  Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Interna. Màster en Bioètica. President del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Sant Rafael - Germanes Hospitalàries de Barcelona. Membre de l'equip acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica-URL. Director de la revista Bioètica & debat.

  Joan Canimas

  Doctor en filosofia, Màster en bioètica i Dret  i Màster en ètica aplicada a l’acció social. Professor d'ètica aplicada. Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària i del Comitè d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat (UdG).

  Montse Espuga

  Metgessa de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Adjunta a la Direcció del CAP Río de Janeiro (Institut Català de la Salut -ICS). Presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial en Atenció Primària de l’ICS. Ha estat coordinadora del grup de Violència masclista de la Camfic (Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària), del qual en continua essent membre. 

  Montserrat Esquerda Aresté

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UdL). Llicenciada en Psicologia (UNED). Doctora en Medicina (UAB). Màster en Bioètica (UB). Directora general Institut Borja de Bioètica-URL.

  Paco López Jiménez

  Doctor en Psicologia. Expert en assessorament psicopedagògic en contextos d’educació formal i informal i en l’anàlisi de les estratègies comunicatives en processos d’aprenentatge.

  José Javier Ordóñez Echeverría

  Advocat en exercici i llicenciat en Filosofia. Doctor en Dret i Ciència Política (Filosofia del Dret). Professor associat de Dret Internacional Privat a la UPF i a la UOC. President d’Arrels Fundació. Membre del CEA de l'Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) 

  Helena Roig

  Metgessa de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Coordinadora de Docència de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Francesc Torralba

  Doctor en Filosofia, en Teologia, en Pedagogia i en Història, Arqueologia i Arts Cristianes. Autor de nombroses publicacions i director de diverses revistes acadèmiques. Membre de diverses institucions acadèmiques nacionals i internacionals. Director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada a la Universitat Ramon Llull i catedràtic de la mateixa Universitat. President de diversos comitès d’ètica. Membre de l’equip acadèmic de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Albert Torres

  Metge Psiquiatre. Màster en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicología i Psicofarmacologia. Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu. Màster en Bioètica. Psiquiatre a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

  Jesús Vilar Martin

  Diplomat en Magisteri i doctor en Pedagogia. Director Acadèmic de Grau de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, i professor titular. És membre de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS), coordinador del comitè d'ètica del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i membre del Comitè d'Ètica de la Recerca de la URL.

 • Requisits d'admissió

  Requisits: Posseir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera) de:

  • Llicenciat/a
  • Diplomat/a
  • Graduat/a
  • De forma individual, es valorarà l'accés de alumnes sense títol universitari, en cas d’admissió i de superació de les activitats avaluatives, s’expedirà al finalitzar un Certificat d’Extensió Universitària.
 • Sortides Professionals
  • Millora el perfil dels professionals dedicats a l'acció social o psicoeducativa, en dotar-los d'eines per identificar i resoldre les situacions que requereixen un abordatge des de l'ètica.
  • Capacita per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió Ètica en els Serveis Socials (ERESS) i per posar en marxa altres infraestructures ètiques dins de les organitzacions.
 • Preu Postgrau

  Bonificable a través de FUNDAE

  Convalidacions possibles per a alumnes que hagin realitzat la branca social del Curs d'Iniciació en Bioètica de l'Institut Borja de Bioètica.