Ètica / Postgraus i especialització universitària

EXPERT UNIVERSITARI EN ÈTICA APLICADA A L'ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

Formació postuniversitària
Online
Crèdits: 15 ECTS

Modalitat: 

 • Semipresencial (novembre de 2021 a juny de 2022)

Idioma: castellà

Matrícula: Consulteu amb la Facultat d’Educació Social i Treball Pere Tarrés 

 • Justificació

  Al segle XXI, una mirada ètica a l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar en les organitzacions.

  En les institucions de l’àmbit social i psicoeducatiu, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina que ofereix instruments i competències per millorar l’atenció i el respecte a les persones, així com la reflexió i el diàleg per donar respostes als reptes ètics que planteja quotidianament l’activitat professional. Perquè aquesta nova mirada d’atenció a les persones sigui efectiva, és convenient que les organitzacions contemplin la seva responsabilitat de crear unes condicions en què l’ètica sigui un element present i transversal en tots els moments i espais de la pràctica diària dels professionals, més enllà de la seva predisposició particular.

  Des d’aquesta perspectiva, la nostra proposta formativa ha fet l’esforç d’incorporar els principals referents en ètica de la intervenció social a Catalunya per tal de dissenyar un curs que aporti una bona formació bàsica per a persones que no tenen formació prèvia en aquesta temàtica, i que a la vegada permeti consolidar i aprofundir els coneixements d’aquelles persones que ja estan iniciades en l’ètica aplicada a la intervenció socioeducativa, de manera que puguin dinamitzar la perspectiva ètica de la institució on treballen. 

 • Objectius

  Objectiu principal

  Que les persones inscrites al curs sàpiguen identificar les qüestions i problemàtiques ètiques del seu àmbit professional i tinguin els coneixements, les competències i les habilitats per donar-hi bones respostes.

  Objectius específics

  • Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en ètica.
  • Conèixer i saber aplicar els aspectes relacionats amb l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat, confidencialitat, bon tracte, ...)
  • Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals que permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col·lectives i objectivades, el més justes possible.
  • Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir-ne habilitats bàsiques.
  • Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.
  • Implementar el procediment de metodologia de discussió de casos des del punt de vista ètic.
 • Destinataris

  Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/da, mestre/a, enginyer/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en estudis de l’àmbit social i humanístic, com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

 • Programa

  Mòdul I: FONAMENTS: Filosofia moral. Conceptes bàsics. Ètica personal, ètica cívica, ètica professional i ètica organizacional o institucional (3 ECTS).

  Mòdul II: TEMÀTIQUES: Llibertat. Intimitat, confidencialitat, secret professional i protecció de dades. Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes (3,5 ECTS).

  Mòdul III: HABILITATS: Procés deliberatiu i presa de decisions. La comunicació humana en els processos d’atenció a les persones (2 ECTS).

  Mòdul IV: ÀMBITS: Diversitat funcional i salut mental. Infància. Gent gran. Violència masclista. Interculturalitat. Altres (5 ECTS).

  Mòdul V: SÍNTESIS: Treball de recerca final en format article (1,5 ECTS).

 • Metodologia

  Aquesta titulació combina lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma virtual, reflexió i recerca personal, etc. I proporciona espais de trobada per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades en la pràctica professional.

 • Direcció i Professorat

  DIRECCIÓ

  Helena Roig
  Metgessa de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Coordinadora de Docència de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Joan Canimas Brugué
  Doctor en Filosofia. Professor de la Universitat de Girona i professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

  Jesús Vilar Martín
  Diplomat en Magisteri i doctor en Pedagogia. Professor d’Ètica i pedagogia social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Membre del Comitè d’Ètica de la recerca de la URL.

  PROFESSORAT

  Neus Alberich

  Máster en Antropología Social y Cultural. Profesional en la Escola d'Administració Pública de Catalunya, en la Agència Catalana de la Joventut. Profesora del ámbito de Acción socioeducativa y diversidad cultural. 

  Joan Canimas

  Doctor en filosofia, Màster en bioètica i Dret  i Màster en ètica aplicada a l’acció social. Professor d'ètica aplicada. Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària i del Comitè d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat (UdG).

  Xavier Cardona

  Metge, Màster en Bioètica. Professor de Bioética i tutor a la Facultad de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (FCS -URL). Membre del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

  Montserrat Esquerda Aresté

  Llicenciada en Medicina i Cirurgia (UdL). Llicenciada en Psicologia (UNED). Doctora en Medicina (UAB). Màster en Bioètica (UB). Directora general Institut Borja de Bioètica-URL.

  Javier Hernández García

  Llicenciat en Dret. Magistrat. President de l'Audiència Provincial de Tarragona i de la seva secció 4ª, penal i de violència contra la dona. Ex-professor de l'Escola Judicial.

  Marc Illa

  Grau en Filosofia, Màster en Bioètica. Professor Col.laborador Institut Borja Bioetica-URL

  Paco López Jiménez

  Doctor en Psicologia. Expert en assessorament psicopedagògic en contextos d’educació formal i informal i en l’anàlisi de les estratègies comunicatives en processos d’aprenentatge.

  Josep Ramos

  Metge psiquiatra. Ex-director de planificació parc sanitari de sant joan de Deu. Membre del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

  Helena Roig

  Metgessa de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Coordinadora de Docència de l’Institut Borja de Bioètica-URL.

  Begoña Roman Maestre

  Doctora en filosofia. Professora d’ètica de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

  Jesús Vilar Martin

  Diplomat en Magisteri i doctor en Pedagogia. Director Acadèmic de Grau de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat Ramon Llull, i professor titular. És membre de la Societat Iberoamericana de Pedagogia Social (SIPS), coordinador del comitè d'ètica del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i membre del Comitè d'Ètica de la Recerca de la URL.

 • Requisits d'admissió

  Criteris de selecció:

  • Expedient acadèmic i experiència professional
  • Coneixement de la llengua castellana amb nivell mig (b2)
  • Coneixement a nivell d’usuari de navegació a Internet


  Requisits: Posseir el títol universitari (d'universitat espanyola o estrangera) de:

  • Doctor/a o Llicenciat/a
  • Diplomat/a
  • Graduat/a
  • De forma individual, es valorarà l'accés de alumnes sense títol universitari, en cas d’admissió, s’expedirà al finalitzar un Certificat d’Extensió Universitària.
 • Sortides Professionals
  • Millora el perfil dels professionals dedicats a l'acció social o psicoeducativa, en dotar-los d'eines per identificar i resoldre les situacions que requereixen un abordatge des de l'ètica.
  • Capacita per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió en els Serveis Socials (ERESS) i per posar en marxa altres infraestructures ètiques dins de les organitzacions.

Documents adjunts

Descarrega't la fitxa de la modalitat semipresencial