Ètica / Màster i Doctorat

Màster en formació permanent en acompanyament espiritual en clínica

Formació postgrau
Online
Crèdits: 60 ECTS

Es tracta d'un programa de Màster en formació permanent en acompanyament espiritual en clínica, conjunt amb la Universitat Ramon Llull, modalitat en línia, coordinada per l'Institut Borja de Bioètica en col·laboració amb el Foro Iberoamericano de Espiritualidad, la Fundación Humanizando la Sanidad i la Fundación SECPAL.

CONVOCATÒRIA TANCADA

PRESENTACIÓ

Des de l'any 2004 el Grup d'Espiritualitat de la SECPAL ha buscat entendre i atendre les persones: pacients, familiars i professionals que enfrontem la nostra vulnerabilitat, el sofriment o el procés de morir. Aquest equip ha desenvolupat un model per a acompanyar a les persones en aquest itinerari, integrant l'espiritualitat en la clínica, des d'una perspectiva humanista, professional i transconfesional. La proposta ha estat publicada i difosa en diferents àmbits acadèmics.

Des de l'any 2009 ha format a centenars de professionals sanitaris a Espanya, Portugal, Xile, l'Argentina, l'Uruguai i Colòmbia amb el model publicat.

Fruit d'aquesta experiència sorgeix el Fòrum Iberoamericà d'Espiritualitat en Clínica, que des de 2019 ofereix formació universitària en diferents entorns.

La maduresa del model, i l'experiència docent acumulada en tres edicions prèvies de l'Expert Universitari en Acompanyament, es concreten ara en aquest Màster de titulació pròpia.

 • OBJECTIUS

  El Màster en formació permanent en acompanyament espiritual en clínica té com a:

  OBJECTIU PRINCIPAL

  Promoure en els professionals sanitaris la formació per al cultiu de la seva capacitat d'acompanyar els recursos i necessitats espirituals de les persones que atenen, amb un model humanista, professional i transconfesional, que aprofitant la riquesa de la relació terapèutica permeti al professional aprofundir en el seu propi desenvolupament espiritual.

  Objectius secundaris

  Conrear l'adquisició i integració de les cinc competències reconegudes com a fonamentals per a la formació en acompanyament espiritual en l'entorn clínic.

  El Màster en formació permanent en acompanyament espiritual en clínica ofereix una formació àmplia, amb una metodologia participativa, basada en el model de "experiencial learning" i adaptada per a promoure l'aprenentatge experiencial i transformador que ajudi a aprofundir en l'experiència d'acompanyament a través de casos reals, grups de treball i fòrums de debat, els participants seran tutelats per un docent assignat durant el seu procés i hi haurà sessions setmanals sincròniques de treball actiu i col·laboratiu entre parells.

 • COMPETÈNCIES

  1. Demostrar la capacitat reflexiva de considerar l'espiritualitat en la pròpia vida.
  2. Identificar recursos i necessitats espirituals, en la vida dels pacients i familiars.
  3. Promoure l'acompanyament espiritual en l'equip.
  4. Avaluar recursos /necessitats espirituals dels pacients i acompanyar en el seu procés.
  5. Ser conscients de les diferències culturals, ètniques i socials en l'acompanyament
   

 • METODOLOGIA DOCENT

  El Màster es realitza en modalitat en línia, amb sessions síncrones en cadascuna de les matèries.

  • Modalitat en línia
  • Trobades presencials sincròniques setmanals (dimarts)
  • Treball personal asincrònic en grups reduïts
  • Avaluació per competències amb supervisió setmanal
  • Treball final de Màster basat en aplicabilitat clínica
  • Continguts distribuïts en 5 Matèries
  • 12 mesos de durada: 12 sept/2024 a 23 oct/2025 i altres 5 mesos lliurament TFM

   

 • PLA D'ESTUDIS

  PLA D'ESTUDIS. CRONOGRAMA ORDINARI

  • 60 CRÈDITS ECTS

  • 48 crèdits (corresponents a les assignatures de cada matèria)

  • 12 crèdits (per la realització del treball final del màster)

  La durada del Màster en Acompanyament Espiritual en Clínica és de dos cursosacadèmics.

  ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS

  1r Curs (setembre 2024 – juliol 2025)

  Matèria I: Espiritualitat (8 crèdits)

  Assignatures:

  I-1. Espiritualitat: conceptualització, definicions, experiència espiritual i espiritualitaten clínica

  I-2. Espiritualitat i interculturalitat

  I-3. Espiritualitat en el procés de morir

  Matèria II: Espiritualitat en el professional (8 crèdits)

  Assignatures:

  II-1. Espiritualitat en el professiona

  lII-2. Cultiu de la pròpia espiritualitat

  Matèria III: Bases de l'acompanyament espiritual (12 crèdits)

  Assignatures:

  III-1. Actituds i eines de l'acompanyament

  III-2. Bases neurològiques de la relació d'ajuda. Models d'acompanyament espiritual en clínica

  2n Curs (setembre 2025 – març 2026)

  Matèria IV: Acompanyament espiritual en clínica (16 crèdits)

  Assignatures:

  IV-1. Acompanyament espiritual en situacions específiques-1

  IV-2. Acompanyament espiritual en situacions específiques-2

  Matèria V: Aplicació pràctica (6 crèdits)

  Assignatures:

  V-1. Aplicació clínica

  V-2. Pla d'acció

  Matèria VI: Treball final de Màster (12 crèdits)

 • PERFIL DE CANDIDATS

  Professionals sanitaris en actiu, prioritàriament de l'àmbit de les Cures Pal·liatives, i amb especial interès a conrear la seva capacitat d'acompanyament espiritual.

  Disciplines: Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social, Teràpia Ocupacional, altres disciplines en Clínica, Humanitats.

  REQUISITS D'ACCÉS

  Es requereix haver sol·licitat l'admissió en la forma i termini determinats i superar els criteris de selecció establerts per la Comissió d'Admissions del Màster. L'admissió correspon a l'equip docent i directors del Màster. Per a l'admissió al Màster es requereix:

  • Expedient acadèmic
  • Experiència clínica
  • Carta de motivació

  Els únics criteris que es requereixen per a cursar el Màster són els exposats anteriorment. No hi ha proves d'admissió específiques.

 • PROFESSORAT

  Acuña, Laura Guadalupe

  Llic. Infermeria certificada en C.P. Equip d'Oncologia i Cures Pal·liatives de l'Hospital Sant Antoni de Pàdua (Navarro-Buenos Aires, l'Argentina)

  Barbero Gutiérrez, José Javier

  Doctor en Psicologia, psicòleg clínic.Màster en Bioètica.Experiència en acompanyament a persones al final de la vida o en situacions crítiques. Psicòleg a l'Hospital Universitari La Paz (Madrid)

  Benito Oliver, Enric

  Doctor en Medicina.Oncòleg.Màster en Cures Pal·liatives.

  Bertrán Muñoz, Joan

  Lic. Medicina i Cirurgia.Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Interna.Màster en Ètica Aplicada i Bioètica (U. A. Barcelona i Institut Borja de Bioètica).Diploma de Postgrau en Educació Emocional (Univ. Barcelona – Fac. Pedagogia).Metge Diplomat en Geriatria (Societat Catalano-Balear de Geriatria).

  Cavallé Cruz, Mónica

  Doctora en Filosofia.Directora de l'Escola de Filosofia Sapiencial (Madrid).

  Cortes Barrera, Susy

  Metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació.Coordinadora Comitè d'ELA.Vocal del Comitè de Pal·liatius i Bioètica - Hospital General d'Elx (Alacant).

  Die Trill, María Luisa

  Doctora en Psicologia.Psico-oncòloga a l'Hospital Universitari de Navarra (Madrid).

  Díez Cagigal, Rosa Avelina

  Metge de C.P. Hospital Comarcal de Laredo (Cantàbria).Docent facilitadora en la 3a edició de l'Expert en Acompanyament espiritual en clínica.

  Dones Sánchez, Mónica

  Màster en Cures Pal·liatives. Màster en Bioètica.Postgrau en Humanització i Atenció Espiritual en Societats Plurals.Infermera en l'Equip de Suport Hospitalari de l'Hospital Ramón y Cajal-Madrid.Professora Associada de la Univ. Autònoma de Madrid de l'Assignatura de C. Pal·liatius.

  Esquerda Aresté, Montserrat

  Doctora en Medicina.Especialista en Pediatria.Llicenciada en Psicologia.Màster en Bioètica i Dret.Professora col·laboradora de bioètica de la Universitat de Lleida.Professora estable de l'Institut de Ciències Religioses Superiors.Directora General de l'Institut Borja de Bioètica.

  Fernandes Querido, Ana Isabel

  Doctora en Infermeria.Professora Facultat d'Infermeria de la Universitat de Leire (Portugal)

  Fornells, Hugo Antonio

  Metge. Especialista en Oncologia Clínica i en C. Pal·liatius.Membre honorari i expresident de l'Associació Argentina de Medicina i C. Pal·liatius. Integrant de la Comissió fundadora de ALCP.Cap del Servei de C. Pal·liatius Hospital Privat Rosario.Docent de Cures Pal·liatives UNR, l'Argentina.

  Galeazzi, Florència María

  Lic. en Psicologia Universitat de Buenos Aires (UBA).Membre de l'equip Coordinador de l'Hospice "Bon Samarità", Pilar (l'Argentina).

  García Campayo, Javier

  Catedràtic de Psiquiatria, director del Màster de Mindfulness i de la Càtedra de Ciències Contemplatives en la Universitat de Saragossa.

  Gaspary Beristain, Mª Eugenia

  Psicòloga del Servei de Cures Pal·liatives de l'Hospital Privat de Rosario (l'Argentina).

  Heras Lacalle, Gabriel

  Doctor en Medicina. Metge intensivista.President Fundació Humanitzant la Sanitat.Director del Projecte HU-CI (Espanya)

  Hernández Serret, Joan

  Doctor en Sociologia.Secretari general de Religions for Peace d'Europa.Professor en la Facultat de Comunicació (UIC-Universitat Internacional de Catalunya). Director del Consell Interreligiós-GTER i director Diocesà de Relacions interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona.

  Jiménez Zafra, Eva

  Infermera. Màster en Cures Pal·liatives.Equipo suport domiciliari PADES Granollers / Mollet (Barcelona)

  Lopes Simöes, Angela

  Infermera especialista en C. Pal·liatius.Professora Escola Infermeria Castelo Branco (Portugal)Lorenzo Izquierdo, DavidLlicenciat en Humanitats.Doctor en Humanitats i Ciències Socials.Coordinador acadèmic de l'Institut Borja de Bioètica.

  Mindeguía, Martín Ignacio

  Metge Pediatre. Especialista en Cures Pal·liatives.EPEC-Pediatrics Màster Facilitator (Education in Palliative & End-of-Life Care). Psicoterapeuta Gestalt.

  Moraleda Nuño, Javier

  Metge. Especialista en Medicina familiar i comunitària de l'ESAD (equip de suport d'atenció en domicili) d'Osca.

  Nabal Vicunya, María

  Doctora en Medicina, especialista en Medicina Familiar i Comunitària.Màster en Cures Pal·liatives i en Bioètica.Postgrau en Mindfulness i relació d'ajuda.Responsable de l'equip de C.P. Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida).

  Ossandon Lira, Paula

  Lic. Infermeria.Màster en Cures Pal·liatives (Univ. Autònoma de Barcelona).Sòcia fundadora Societat Científica d'Infermeria Pal·liativa - Xile. CEO Situ.care.

  Parra Cubides, Sandra Liliana

  Metge especialista en Dolor i Cures Pal·liatives.Docent en la Càtedra de la Universitat Pontifícia Bolivariana.President Associació colombiana de C.P. (Medellín).

  Miquel Diego, Pau

  Llic. Infermeria. Responsable del servei d'Atenció espiritual i religiosa.Infermer en Pediatria a Sant Joan de Déu (Barcelona).

  Ramos Barhoum, Laura María

  Metge Internista – Psiquiatre – Paliativista.Magister en Humanització de l'Assistència Sanitària.Ex Professora Adjunta Psicologia Mèdica - Universitat de la República. l'Uruguai.

  Rivera Rivera, Paola

  Psicòloga. Especialista en Psicooncologia i C. Pal·liatius.Directora "Al final de la vida" (Madrid).

  Rodríguez Núñez, Alfredo

  Metge especialista en Medicina de Família de la P. Universitat Catòlica de Xile i especialista en Medicina Pal·liativa.Professor Associat de Medicina Pal·liativa, Facultat de Medicina, P. Universitat Catòlica de Xile.Director Mèdic de l'Hospice Clínica Família.

  Sánchez Velazco, Gonzalo

  Lic. Psicologia. Especialista en Cures Pal·liatives.Integrant de l'equip d'Oncologia i C.P. Hospital Municipal Prof. Dr. Bernardo Houssay; Vicente López.

  Specos, Marcela

  Lic. en Ciències de l'Educació UBA (Univ. Buenos Aires.Especialista en Direcció i Gestió d'Institucions educatives.Màster en Educació (Univ. Austral Argentina).Exdirectora de l'Hospice Bon Samarità (Pilar, Buenos Aires).

  Torralba Rosselló, Francesc

  Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona.Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya.Doctor en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull.Doctor en Història, Arqueologia i Arts Cristianes.Director de la Càtedra *Ethos d'ètica aplicada en la Universitat Ramon Llull.

  Valverde Vega, Andrea Paola

  Mèdica Especialista en Medicina Pal·liativa en el Centre Nacional de Control del Dolor i Cures Pal·liatives–Seguretat Social (Costa Rica)

 • AVALUACIÓ

  Pla d'acció tutorial

  Tots els alumnes del Màster treballaran en grups nuclears de 4-5 persones al llarg de tota la seva formació. Aquests grups tindran designats dos tutors a càrrec.

  Els tutors i el seu grup seran les persones referent al llarg de tota la formació a fi de fer el seguiment de l'alumne/a, així com tenint plena disponibilitat per a la resolució de dubtes, consultes i realitzar l'acompanyament al llarg de les diferents matèries.

  Els tutors traslladaran a la Direcció Acadèmica la informació sobre el seguiment de l'alumne/a, alhora que seran els encarregats d'avaluar l'evolució de les competències que el curs pretén desenvolupar en els graduats. Aquest seguiment i els seus indicadors es tindran en compte en l'avaluació final de l'alumne/a.

  CRITERIS D'AVALUACIÓ

  Per a l'obtenció de la nota final de cada curs es tindran en compte els següents paràmetres:

  Connexió al campus i participació activa en les sessions sincròniques i grups de treball: nivell d'accessos i permanència per a descàrrega de materials, participació activa en classe, en fòrums i tasques assignades, etc. (a valorar a través del registre d'accessos individual, del qual ens informa el sistema del campus) = 40% de la nota.

  Elaboració de les tasques impartides i realització d'exàmens múltiple choice durant els dos cursos del Màster, en cadascuna de les assignatures de les matèries = 60% de la nota.

  La nota mitjana obtinguda per aquests dos ítems en cadascun dels dos cursos acadèmics suposarà el 75% de la nota final. L'altre 25% de la nota serà l'aconseguida per l'elaboració i presentació pública del treball final.La suma d'aquests dos percentatges donarà el resultat de la nota final del Màster.

  Dates d'examen

  El màster no segueix un sistema d'avaluació final amb un examen únic tal com s'especifica en l'apartat de criteris d'avaluació. Se segueix un sistema d'avaluació continuada per assignatura.

  L'avaluació serà de procés, component-se de múltiples instruments per a això. D'una banda, l'assistència i participació activa en les sessions sincròniques serà tinguda en compte; el treball en grup amb els seus facilitadors també serà avaluat amb un seguiment a partir de les competències que el curs es proposa desenvolupar.

  D'altra banda, es qualificarà la realització de tasques a lliurar i a completar en el Fòrum. També comptaran amb exàmens d'opció múltiple per a la comprovació de lectura i comprensió conceptual.

  L'aplicació integrada de l'après es corroborarà amb la resolució de casos clínics i plans d'acció. Hi haurà també sessions de roleplay durant la formació amb taules d'acarament per a avaluar les habilitats adquirides.L'avaluació no sols serà docent – alumne, sinó que hi haurà moment d'avaluació entre parells amb rúbriques assignades, així com alguns instruments d'autoavaluació per a afavorir l'autoregulació de l'aprenentatge.

  Durant el transcurs de cada assignatura o a la finalització d'aquesta, hi haurà una o diverses tasques a realitzar durant un període de temps limitat, per a garantir l'aprofitament i superació de l'assignatura per part de l'alumne. Les tasques seran corregides pels professors a càrrec de cada matèria i en alguns casos pels coordinadors de la mateixa assignatura notificant les notes a títol individual a cada alumne/a amb els comentaris pertinents, si escau.

  Per a finalitzar, s'espera que el treball final sigui l'element que permeti integrar i millorar l'avaluació parcial de tot el succeït en el procés.

 • NOMBRE DE PLACES

  Màxim 35 alumnes.

 • BEQUES

  El Fòrum Iberoamericà d'Espiritualitat a través de la Fundació SECPAL,considerant les importants diferències socioeconòmiques entre països de parla hispana, ofereix als alumnes de Llatinoamèrica un descompte del 25% de l'import dela matrícula del Màster.

  Per als estudiants d'aquests països l'import de la matrícula del 1r curs són 1.755€ i de 1.170 € del 2n curs. En total 2.925 €.

  A més, la Fundació SECPAL en col·laboració amb altres Fundacions de suport a les Cures Pal·liatives dedica un fons limitat per a concedir ajudes econòmiques en forma d'una beca parcial, per a aquells estudiants que la necessitin.

  Es pot emplenar el document:

  Sol·licitud de beca i enviar-ho per correu-e a fiecp.3@gmail.com